Mantelzorgmakelaar

De mantelzorgmakelaar ondersteunt u met alle regeltaken rond de zorg. Van zorg en welzijn, wonen, tot inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. Als het nodig is, neemt de mantelzorgmakelaar tijdelijk uw regeltaken over. Ook helpt hij of zij u om de balans tussen zorgtaken, werk en privé (terug) te vinden. De mantelzorgmakelaar luistert, informeert én regelt, maar u houdt altijd zelf de regie. Klik hier om te zoeken naar een mantelzorgmakelaar.
Samen met de u zet de mantelzorgmakelaar alles op een rij. De zorgtaken, maar ook de invloed daarvan op werk en/of privé. Wat moet er allemaal geregeld worden? Welke wet- en regelgeving is van belang? Zo zorgt de mantelzorgmakelaar voor overzicht. En overzicht geeft rust.
De mantelzorgmakelaar weet de weg in de (bureaucratie van de) zorg. Als duidelijk is wat er moet gebeuren, zet de mantelzorgmakelaar zijn of haar kennis in om oplossingen te vinden. Waar nodig, regelt de mantelzorgmakelaar bijvoorbeeld de toegang tot algemene voorzieningen en/of maatwerk, of de aanvraag van een persoonsgebonden budget (pgb). Op basis van de objectieve informatie van de mantelzorgmakelaar kunt u vervolgens een besluit nemen. Samen met de mantelzorgmakelaar komt u tot de meest passende zorg, maar u houdt altijd zelf de regie.

Kosten

Aan het werk wat een mantelzorgmakelaar voor u verricht, zijn kosten verbonden.  Informeer bij een mantelzorgmakelaar in de regio naar het uurtarief. De kosten kunnen in veel gevallen vergoed worden:

Vergoeding vanuit de zorgverzekering
Vanuit de aanvullende verzekering bieden steeds meer zorgverzekeraars een vergoeding voor het inhuren van een mantelzorgmakelaar. Hier vindt u de lijst met vergoedingen voor de mantelzorgmakelaar per zorgverzekeraar.

Vergoeding door werkgevers
Het kan ook zijn dat de werkgever de kosten voor een mantelzorgmakelaar op zich neemt. Hij heeft er immers baat bij dat de medewerker de zorg zo goed mogelijk heeft geregeld. Ga hierover in gesprek met uw werkgever.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: