Cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner denkt met u mee over zorg en ondersteuning voor uw naaste. Welke zorg en ondersteuning past in zijn of haar situatie? Welke keuzes kunnen er gemaakt worden? Wanneer u samen met uw naaste een belangrijk gesprek gaat voeren is het belangrijk dat u dit samen goed voorbereidt. Een cliëntondersteuner kan u beiden helpen het gesprek voor te bereiden of soms zelfs mee gaan naar een gesprek. Hij of zij komt op voor de belangen van uw naaste. Iedere mantelzorger en zorgvrager heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Er zijn geen kosten verbonden aan deze dienstverlening. 

Er zijn verschillende organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, bijvoorbeeld:

  • MEE Gelderse Poort
  • De Kentering
  • Zelfregiecentrum Nijmegen

Ook veel mantelzormakelaars zijn tevens onafhankelijk cliëntondersteuners.

Onafhankelijkheid

Een cliëntondersteuner is altijd onafhankelijk van de gemeente, Sterker sociaal werk of een andere hulpverlener. Dat betekent dat uw belang altijd voorop staat. Er wordt altijd zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: