Mantelzorg Nijmegen

Individuele ondersteuning

U kunt bij Mantelzorg Nijmegen terecht als u behoefte heeft aan een luisterend oor en het bespreken van uw zorgen en mogelijke oplossingen hiervoor. Een gesprek kan bijvoorbeeld gaan over het behouden of terugvinden van uw eigen balans in combinatie met uw mantelzorgtaken, of over praktische zaken zoals bijvoorbeeld respijtzorg en de regelingen van de gemeente Nijmegen. Maar ook wanneer u iemand nodig heeft die kan meedenken over de nodige zorg en ondersteuning. Mocht een vraag niet bij Mantelzorg Nijmegen thuishoren, dan kijkt Mantelzorg Nijmegen samen met u waar u wel terecht kunt met deze vraag. Desgewenst kan Mantelzorg Nijmegen bij u thuis langskomen.

Deelname keukentafelgesprek
Als uw naaste ondersteuning aanvraagt bij de gemeente, dan krijgt uw naaste een keukentafelgesprek. In het keukentafelgesprek gaat het ook over waar u behoefte aan heeft. Zorg daarom dat u een duidelijk beeld heeft van uw eigen situatie en de ondersteuning die u nodig heeft. Wat kost u veel energie? Waar maakt u zich zorgen om? Waar zou u hulp bij willen? Een keukentafelgesprek is een belangrijk moment voor zowel uw naaste als voor u. Als mantelzorger kunt u een mantelzorgconsulent van Mantelzorg Nijmegen vragen om, online of fysiek, aan te sluiten. Een mantelzorgconsulent kan uw perspectief verwoorden en zij kan u als mantelzorger ondersteunen. Klik hier voor meer informatie over het Sociaal Wijkteam in Nijmegen en klik hier om te lezen hoe je in contact komt met het Sociaal Wijkteam. 

Collectieve ondersteuning

Mantelzorg Nijmegen organiseert jaarlijks in principe meerdere activiteiten voor mantelzorgers.

Tijdens deze activiteiten kunt u:

  • mantelzorgers ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten
  • uw verhaal delen met mantelzorgers die hier voor open staan
  • luisteren naar de verhalen van mantelzorgers
  • steun krijgen van mantelzorgers
  • tips en ervaringen uitwisselen
  • informatie vergaren over bepaalde thema’s die voor u van belang kunnen zijn

Lees hier meer over de activiteiten die Mantelzorg Nijmegen organiseert.

Kosten

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor de ondersteuning van mantelzorgers in Nijmegen door Mantelzorg Nijmegen.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: