Sterker sociaal werk

Sterker sociaal werk

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van Sterker sociaal werk. Sterker is er voor u als u het zelf even niet redt. Of u nu jong of oud bent. De sociale professionals en betrokken vrijwilligers van Sterker helpen u vooruit en denken met u mee zodat u zich weer sterker voelt en beter kunt functioneren. Dat doen zij bijvoorbeeld in de vorm van (school)maatschappelijk werk, (ouderen)advies, praktische (vrijwilligers)diensten, dagbesteding, bemiddeling, training & coaching, gespreksgroepen en maatjesprojecten. Sterker sociaal is er voor mensen in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Neder-Betuwe, Nijmegen, West Maas en Waal en voor Buurtbemiddeling ook in Lingewaard en Overbetuwe.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen door te bellen naar 088 – 0011333, een e-mail te sturen naar info@sterker.nl of door op de website te kijken.

Langer Thuis Nijmegen

Langer Thuis Nijmegen is de naam voor het ouderenwerk van Sterker sociaal werk. Zij is er voor ouderen die door het ouder worden kwetsbaar zijn geworden en daardoor:

  • fysiek of cognitief niet meer alles zelf kunnen;
  • niet genoeg mensen om zich heen hebben die hen kunnen helpen;
  • niet de financiële middelen hebben om de benodigde hulp te betalen.

Wanneer uw naaste ouder wordt zijn sommige dagelijkse dingen minder vanzelfsprekend. Professionals en vrijwilligers van Langer Thuis Nijmegen bieden dan praktische hulp. Bijvoorbeeld bij het doen van de boodschappen of het bijhouden van de administratie. Ook ondersteunen ze uw naaste bij het aangaan van contacten of een nuttige besteding van de dag. Daarnaast informeren ze uw naaste over hoe hij of zij veilig langer thuis kan blijven wonen.

Heeft uw naaste door het ouder worden vragen over welzijn, wonen of zorg? Weet uw naaste niet waar hij of zij voor de juiste hulp en ondersteuning terecht kan? Wil hij of zij graag dat iemand meedenkt en onafhankelijk en deskundig advies kan geven? Dan kan hij of zij terecht bij de ouderenadviseurs van Langer Thuis Nijmegen.

Ouderenadvies
De ouderenadviseurs van Langer Thuis Nijmegen zijn deskundig op het gebied van ouderen. Een ouderenadviseur weet alles over welzijn, wonen, vrije tijd en regelingen voor ouderen in Nijmegen.
Hij of zij werkt in de wijk en kent de mogelijkheden, want hij of zij onderhoudt goede contacten met alle lokale instanties en professionals, zoals de gemeente en (zorg)organisaties. De ouderenadviseur ondersteunt en begeleidt uw naaste. Samen met uw naaste bekijkt hij of zij wat er speelt en wat uw naaste nodig heeft. De ouderenadviseur kan uw naaste ook helpen om zorg of ondersteuning aan te vragen. Zij luisteren naar uw naaste, snappen wat hij of zij nodig heeft en kennen de weg naar de juiste hulp of ondersteuning in Nijmegen. Langer Thuis Nijmegen is er voor ouderen in Nijmegen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen door te bellen naar
088 – 0017121, een e-mail te sturen naar langerthuisnijmegen@sterker.nl of door op de website te kijken.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: