Zorgpauze

Mantelzorg kan intensief en stressvol zijn. U kunt alleen goed voor uw naaste zorgen als u ook goed voor uzelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor uzelf om op adem te komen is daarbij belangrijk. Dit kan door een uurtje te gaan sporten, een avondje voor uzelf te hebben, een nacht goed te slapen of aandacht te geven aan andere zaken die van belang zijn. Een paar uur niet te hoeven zorgen kan er toe bijdragen dat het zorgen beter vol te houden is en de balans blijft. Het kan dan fijn zijn als u de zorg op deze momenten even aan een ander kunt toevertrouwen. Dit wordt ook wel respijtzorg of een zorgpauze genoemd. 

Verschillende vormen van respijtzorg
Er zijn verschillende manieren om de zorg voor uw naaste met anderen te delen. U kunt de zorg delen met vrienden, familie of buren of met vrijwilligers. Respijtzorg kan eenmalig of structureel ingezet worden. Het kan ingezet worden bij uw naaste thuis of ergens anders. Welke zorg en/of ondersteuning u kiest hangt af van uw wensen en de wensen van uw naaste. De mogelijkheid bestaat dat een organisatie (eenmalig) kosten in rekening brengt. Het kan ook zijn dat de respijtzorg voor u en uw naaste kosteloos is omdat er geen kosten in rekening worden gebracht of omdat uw zorgverzekering de respijtzorg vergoedt. Deze infographic toont verschillende vormen van respijtzorg en geeft een overzicht van de relevante wetten en regelgeving.

Respijtzorg Wijzer

In 2020/2021 hebben wij besloten om het aanbod op het gebied van respijtzorg zoveel mogelijk in beeld te brengen en aan u en uw naaste aan te bieden. In de gemeente Nijmegen is er een breed aanbod op het gebied van respijtzorg. In de Respijtzorg Wijzer vindt u informatie over het aanbod van een aantal organisaties. Wij hopen dat u hier bruikbare informatie uit kunt halen en deze kunt toepassen in uw eigen situatie. Mocht u er zelf niet uit komen of vragen hebben neem dan gerust contact op met de betreffende organisatie of met ons.

Respijtzorg(regeling)

De gemeente Nijmegen, Mantelzorg Nijmegen, Hulpdienst Nijmegen en Home Instead werken samen om zoveel mogelijk overbelaste mantelzorgers tegemoet te komen en te ondersteunen waar dat nodig is. Dat kan op twee manieren: Inzet van respijtzorg door Home Instead of inzet van respijtzorg door Hulpdienst Nijmegen.

Home Instead
De gemeente Nijmegen biedt mantelzorgers de respijtzorgregeling aan. Een voorwaarde van deze respijtzorgregeling is dat zowel u (de mantelzorger) als de persoon voor wie u zorgt (zorgvrager) in de gemeente Nijmegen wonen. Voor maximaal 6 maanden kan Home Instead voor in totaal 52 uur ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, gezelschap, hulp bij boodschappen etc. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Home Instead. De respijtzorgregeling wordt vergoed door de gemeente Nijmegen waardoor het voor de mantelzorger kosteloos is. U kunt zichzelf als mantelzorger bij ons aanmelden. Binnen een aantal werkdagen nemen wij contact met u op voor een telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden er vragen gesteld over uw situatie. Vervolgens geven wij aan of de respijtzorgregeling wordt toegekend.

Hulpdienst Nijmegen
Een voorwaarde van de inzet door Hulpdienst Nijmegen is dat de persoon voor wie u zorgt in de gemeente Nijmegen moet wonen, het maakt niet uit waar de mantelzorger woont. Voor een onbepaalde periode en een beperkt aantal uren per week kan Hulpdienst Nijmegen thuis ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, zoals gezelschap of hulp bij de boodschappen. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Hulpdienst Nijmegen. Voor u is deze inzet door Hulpdienst Nijmegen kosteloos. In tegenstelling tot de respijtzorgregeling zit er géén einddatum vast aan de inzet van Hulpdienst Nijmegen. U kunt zichzelf als mantelzorger aanmelden bij de Hulpdienst Nijmegen.

Aanmelden en meer informatie
Mantelzorg Nijmegen
U kunt op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur contact opnemen door te bellen naar 088 – 0011333 of een e-mail te sturen naar info@mantelzorg-nijmegen.nl

Hulpdienst Nijmegen
Kijk voor meer informatie op de website van Hulpdienst Nijmegen. U kunt ook op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen door te bellen naar 024 – 3228280 of een e-mail te sturen naar hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl

Vergoedingen door de zorgverzekeraar

Uw zorgverzekering vergoedt mogelijk de inzet van respijtzorg.

Basisverzekering
Het basispakket is de zorgverzekering die voor iedere Nederlander verplicht is, de overheid bepaalt welke zorg onder het basispakket valt. Maakt u gebruik van zorg uit het basispakket, dan betaalt u geen eigen risico. Voorbeelden van zorg vanuit het basispakket zijn: zorg door de huisarts en de wijkverpleegkundige.

Aanvullende verzekering
Zorgverzekeraars kunnen in een aanvullende verzekering onderstaande vergoedingen opnemen:

 • Mantelzorgmakelaar
 • Respijtzorg
 • Hulp bij mantelzorg: een verzameling van diensten waar een mantelzorger gebruik van kan maken
 • Trainingen en cursussen, bijvoorbeeld over mindfulness of slapen
 • Logeerhuis of herstellingsoord
 • Reiskosten ziekenhuisbezoek
 • Kinderopvang aan huis bij ziekenhuisopname van ouders
 • Hulp aan huis (ADL) na een ziekenhuisverblijf
 • Instructies of begeleiding ergotherapie
 • Hospice
 • Terminale zorg
 • Lidmaatschap van een patiëntenvereniging

Tip
Sommige zorgverzekeraars bieden op hun website informatie over hoe zij u kunnen helpen en een telefonische hulplijn voor bijvoorbeeld wachtlijstbemiddeling. U kunt soms ook gebruik maken van een mantelzorgmap, mantelzorgpas of andere gratis diensten.

Overzicht MantelzorgNL
MantelzorgNL heeft voor mantelzorgers een overzicht gemaakt waarin te zien is welke zorgverzekeraar bijvoorbeeld vervangende zorg (respijtzorg), een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar of cursus vergoedt. Klik hier voor dit overzicht.

De voorwaarden
Kijk ook goed naar de voorwaarden, die kunnen sterk verschillen per verzekering. zo moet soms de mantelzorger bij een bepaalde zorgverzekering verzekerd zijn om de vervangende zorg te krijgen. Soms ook de zorgvrager. De voorwaarden vindt u terug in het overzicht.

Op de hoogte blijven

Wij versturen een digitale nieuwsbrief en wij plaatsen berichten op onze Facebookpagina. U leest hier meer over ontwikkelingen rondom mantelzorg binnen de gemeente Nijmegen, belangrijk nieuws voor mantelzorgers, het programma van het Mantelzorgcafé en informatie over andere activiteiten.

Facebook
U kunt op deze website, zonder in te hoeven loggen op Facebook, de berichten terug lezen die wij op onze Facebookpagina hebben geplaatst. Als u zelf actief bent op Facebook dan kunt u onze Facebookpagina ‘liken’ zodat de berichten die worden gedeeld voortaan bij u onder de aandacht worden gebracht.

Nieuwsbrief
Wij verzenden onze nieuwsbrief alleen digitaal. Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ook toegestuurd krijgen, stuur ons dan een e-mail of vul het contactformulier in. Alle nieuwsbrieven zijn overigens terug te vinden op onze website.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: