Zorgpauze

Mantelzorg kan intensief en stressvol zijn. U kunt alleen goed voor een ander zorgen als u ook goed voor uzelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor uzelf om op adem te komen is daarbij belangrijk. Dit kan door een uurtje te gaan sporten, een avondje voor uzelf te hebben, een nacht goed te slapen of aandacht te geven aan andere zaken die van belang zijn. Het kan dan fijn zijn als u de zorg op deze momenten even aan een ander kunt toevertrouwen. Dit wordt ook wel respijt, respijtzorg of een zorgpauze genoemd. In dit onderstaand filmpje wordt nogmaals uitgelegd wat respijtzorg, oftewel een zorgpauze, precies is. 

Verschillende vormen van respijtzorg
Er zijn verschillende manieren om de zorg voor uw familielid, vriend of buur met anderen te delen. U kunt de zorg delen met vrienden, familie of buren of met vrijwilligers. Respijtzorg kan eenmalig of structureel ingezet worden. Het kan ingezet worden bij uw naaste thuis of ergens anders. Welke zorg u en/of ondersteuning u kiest hangt af van uw wensen en de wensen van uw naaste. De mogelijkheid bestaat dat een organisatie (eenmalig) kosten in rekening brengt. Het kan ook zijn dat de respijtzorg voor u en uw naaste kosteloos is omdat er geen kosten in rekening worden gebracht of omdat uw zorgverzekering de respijtzorg vergoedt. Deze infographic toont verschillende vormen van respijtzorg en geeft een overzicht van de relevante wetten en regelgeving.

Respijtzorg Wijzer

In 2020 had Mantelzorg Nijmegen het voornemen om net zoals in 2018 een informatiemarkt over respijtzorg te organiseren. Door het coronavirus was dit echter niet mogelijk, terwijl er juist in deze moeilijke tijd nog meer van u, de mantelzorger, wordt gevraagd. De behoefte aan respijtzorg is misschien nu nog groter. In november 2020 heeft Mantelzorg Nijmegen daarom besloten om het aanbod op het gebied van respijtzorg alsnog zo veel mogelijk in beeld te brengen en aan u en uw naaste aan te bieden.
Aan meer dan dertig organisaties is de gelegenheid gegeven om informatie aan te leveren en op die manier een bijdrage te leveren aan de Respijtzorg Wijzer. De informatie van de organisaties die hier gehoor aan hebben gegeven hebben we verwerkt in de Respijtzorg Wijzer.
Mantelzorg Nijmegen hoopt dat u hier bruikbare informatie uit kunt halen en deze kunt toepassen in uw eigen situatie. Mocht u er zelf niet uit komen of vragen hebben neem dan gerust contact op met de betreffende organisatie of met Mantelzorg Nijmegen.

Respijtzorg(regeling)

De gemeente Nijmegen, Mantelzorg Nijmegen, Hulpdienst Nijmegen, en Home Instead werken samen om zoveel mogelijk overbelaste mantelzorgers tegemoet te komen en te ondersteunen waar dat nodig is. Dat kan op twee manieren: Inzet van respijtzorg door Home Instead of inzet van respijtzorg door Hulpdienst Nijmegen.

Home Instead
De gemeente Nijmegen biedt mantelzorgers de respijtzorgregeling aan. Een voorwaarde van deze respijtzorgregeling is dat zowel u (de mantelzorger) als de persoon voor wie u zorgt (zorgvrager) in de gemeente Nijmegen wonen. Voor maximaal 6 maanden kan Home Instead voor in totaal 52 uur ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, gezelschap, hulp bij boodschappen etc. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Home Instead. De respijtzorgregeling wordt vergoed door de gemeente Nijmegen waardoor het voor de mantelzorger kosteloos is. U kunt zichzelf als mantelzorger aanmelden bij Mantelzorg Nijmegen. Binnen een aantal werkdagen neemt Mantelzorg Nijmegen contact met u op voor een telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden er vragen gesteld over uw situatie. Vervolgens geeft Mantelzorg Nijmegen aan of de respijtzorgregeling wordt toegekend.

Hulpdienst Nijmegen
Een voorwaarde van de inzet door Hulpdienst Nijmegen is dat de persoon voor wie u zorgt in de gemeente Nijmegen moet wonen, het maakt niet uit waar de mantelzorger woont. Voor een onbepaalde periode en een beperkt aantal uren per week kan Hulpdienst Nijmegen thuis ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, zoals gezelschap of hulp bij de boodschappen. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Hulpdienst Nijmegen. Voor u is deze inzet door Hulpdienst Nijmegen kosteloos. In tegenstelling tot de respijtzorgregeling zit er géén einddatum vast aan de inzet van Hulpdienst Nijmegen. U kunt zichzelf als mantelzorger aanmelden bij de Hulpdienst Nijmegen.

Aanmelden en meer informatie

Mantelzorg Nijmegen
U kunt op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur bellen naar 088 – 00 11 333. U kunt ook e-mailen naar info@mantelzorg-nijmegen.nl.

Hulpdienst Nijmegen
U kunt op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bellen naar 024 – 322 82 80. U kunt ook e-mailen naar hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl

Vergoedingen door de zorgverzekeraar

Basisverzekering
Het basispakket is de zorgverzekering die voor iedere Nederlander verplicht is, de overheid bepaalt welke zorg onder het basispakket valt. Maakt u gebruik van zorg uit het basispakket, dan betaalt u geen eigen risico. Voorbeelden van zorg vanuit het basispakket zijn: zorg door de huisarts en de wijkverpleegkundige.

Aanvullende verzekering
Zorgverzekeraars kunnen in een aanvullende verzekering onderstaande vergoedingen opnemen:

 • Mantelzorgmakelaar
 • Respijtzorg
 • Hulp bij mantelzorg: een verzameling van diensten waar een mantelzorger gebruik van kan maken
 • Trainingen en cursussen, bijvoorbeeld over mindfulness of slapen
 • Logeerhuis of herstellingsoord
 • Reiskosten ziekenhuisbezoek
 • Kinderopvang aan huis bij ziekenhuisopname van ouders
 • Hulp aan huis (ADL) na een ziekenhuisverblijf
 • Instructies of begeleiding ergotherapie
 • Hospice
 • Terminale zorg
 • Lidmaatschap van een patiëntenvereniging

Tip
Sommige zorgverzekeraars bieden op hun website informatie over hoe zij u kunnen helpen en een telefonische hulplijn voor bijvoorbeeld wachtlijstbemiddeling. U kunt soms ook gebruik maken van een mantelzorgmap, mantelzorgpas of andere gratis diensten.

Overzicht MantelzorgNL

MantelzorgNL heeft voor mantelzorgers een overzicht gemaakt waarin te zien is welke zorgverzekeraar bijvoorbeeld vervangende zorg (respijtzorg), een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar of cursus vergoedt. Klik hier voor dit overzicht.

De voorwaarden
Kijk ook goed naar de voorwaarden, die kunnen sterk verschillen per verzekering. zo moet soms de mantelzorger bij een bepaalde zorgverzekering verzekerd zijn om de vervangende zorg te krijgen. Soms ook de zorgvrager. De voorwaarden vindt u terug in het overzicht.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: