Regelingen

Allerlei regelingen beïnvloeden mogelijk uw (financiële) situatie. In de gemeente Nijmegen zijn er een aantal regelingen die u wellicht kunnen ondersteunen bij uw zorgtaken. 

Mantelzorgverklaring

Een officieel bewijs dat u mantelzorger bent bestaat niet. Toch vragen steeds meer organisaties erom. Bijvoorbeeld als mantelzorgers medehuurderschap of een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning willen krijgen, of vanwege vrijstelling van sollicitatieplicht. Of wanneer er een mantelzorgwoning geplaatst wordt.
Vaak wil de organisatie die om een mantelzorgverklaring vraagt dat deze wordt afgegeven door een huisarts. Maar huisartsen zijn niet altijd bereid om hieraan mee te werken.

Wordt u gevraagd aan te tonen dat u mantelzorger bent en lukt het niet om via de huisarts een verklaring te krijgen? Verzamel dan zoveel mogelijk andere informatie en ‘bewijs’. Denk ook aan een kopie van de WMO-, WLZ- of Zvw-indicatie. U kunt ook opschrijven welke zorgtaken u verricht en hoeveel uur u daaraan gemiddeld per week besteedt. Denk bijvoorbeeld aan koken, boodschappen doen, schoonmaken en vervoer. Dit overzicht wordt soms geaccepteerd als alternatieve mantelzorgverklaring.

Meer informatie
Bel voor informatie en advies de Mantelzorglijn 030 – 7606055.

Hulp bij het huishouden

Bent u mantelzorger en heeft u hulp nodig in uw eigen huishouden? De gemeente biedt hulp bij het huishouden aan voor mantelzorgers. U krijgt hulp bij het huishouden door online vouchers te bestellen en in te zetten bij de beschikbare zorgaanbieder van uw keuze. De hulp bij het huishouden is voor u als mantelzorger kosteloos.

Meer informatie
Kijk op de website van de gemeente Nijmegen voor meer informatie over extra hulp bij het huishouden

Mantelzorgparkeervergunning

De zorgvrager woont in een gebied waar betaald parkeren van kracht is en zijn of haar mantelzorger komt met de auto. De zorgvrager kan hiervoor een mantelzorgparkeervergunning aanvragen zodat de mantelzorger tegen een sterk gereduceerd tarief (€ 0,20 per uur) in de buurt kan parkeren. Dit kan voor maximaal 400 uur per kalenderjaar.
Voorwaarde is wel dat u een mantelzorgcompliment heeft ontvangen, dat als bewijs dient. De mantelzorgparkeervergunning kan online aangevraagd worden of via een afspraak bij de Stadswinkel Nijmegen.

Let op
De zorgvrager moet woonachtig zijn in Nijmegen. De mantelzorger kan buiten Nijmegen woonachtig zijn, dit heeft geen invloed op de aanvraag.

Meer informatie
Kijk op de website van de gemeente Nijmegen voor meer informatie over de mantelzorgparkeervergunning.  

Respijtzorg

Als u voor een ander zorgt, kunnen emoties, extra werk, regeldruk en tijdgebrek u parten gaan spelen. Om het vol te kunnen houden is het belangrijk om ook voor uzelf te zorgen en zo nu en dan even pauze te nemen van de zorg. Dit kan vaak alleen als iemand u vervangt en de zorg tijdelijk van u overneemt. Zo heeft u even tijd voor uzelf en kunt u iets doen ter ontspanning. Dit tijdelijk overnemen van zorgtaken heet respijtzorg.

Respijtzorg
De gemeente Nijmegen, Mantelzorg Nijmegen, Hulpdienst Nijmegen, en Home Instead werken samen om zoveel mogelijk overbelaste mantelzorgers tegemoet te komen en te ondersteunen waar dat nodig is.
Dat kan op twee manieren: Inzet van respijtzorg door Home Instead of inzet van respijtzorg door Hulpdienst Nijmegen.

Home Instead
De gemeente Nijmegen biedt mantelzorgers de respijtzorgregeling aan. Een voorwaarde van deze respijtzorgregeling is dat zowel u (de mantelzorger) als de persoon voor wie u zorgt (zorgvrager) in de gemeente Nijmegen wonen. Voor maximaal 6 maanden kan Home Instead voor in totaal 52 uur ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, gezelschap, hulp bij boodschappen etc. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Home Instead. De respijtzorgregeling wordt vergoed door de gemeente Nijmegen waardoor het voor de mantelzorger kosteloos is. U kunt zichzelf als mantelzorger aanmelden bij Mantelzorg Nijmegen. Binnen een aantal werkdagen neemt een mantelzorgconsulent contact met u op voor een telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden er vragen gesteld over uw situatie. Vervolgens geeft de mantelzorgconsulent aan of de respijtzorgregeling wordt toegekend.

Hulpdienst Nijmegen
Een voorwaarde van de inzet door Hulpdienst Nijmegen is dat de persoon voor wie u zorgt in de gemeente Nijmegen moet wonen, het maakt niet uit waar de mantelzorger woont. Voor een onbepaalde periode en een beperkt aantal uren per week kan Hulpdienst Nijmegen thuis ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, zoals gezelschap of hulp bij de boodschappen. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Hulpdienst Nijmegen. Voor de mantelzorger is deze inzet door Hulpdienst Nijmegen kosteloos. In tegenstelling tot de respijtzorgregeling zit er géén einddatum vast aan de inzet van Hulpdienst Nijmegen. U kunt zichzelf als mantelzorger aanmelden bij de Hulpdienst Nijmegen.

Aanmelden en meer informatie
Mantelzorg Nijmegen
U kunt op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur bellen naar 088 – 00 11 333. U kunt ook e-mailen naar info@mantelzorg-nijmegen.nl.
Hulpdienst Nijmegen
U kunt op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bellen naar 024 – 322 82 80. U kunt ook e-mailen naar hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl 

Mantelzorgurgentie

U geeft of u ontvangt mantelzorg en wil in verband met de reisafstand dichter bij elkaar wonen. U kunt dan een mantelzorgurgentieverklaring aanvragen.

Voorwaarden

 • De reisafstand tussen de woningen van de mantelzorger en aanvrager moet meer dan 5 km zijn en wordt na verhuizing minder dan 5 km
 • Het gaat om langdurige mantelzorg van minimaal 1 jaar
 • Er moet sprake zijn van professionele zorg (bijvoorbeeld huishoudelijk hulp, verpleging, begeleiding) van 7 dagen per week en minimaal 3 uur per dag
 • Naast deze professionele zorg is er minimaal 10 uur per week mantelzorg nodig
 • Er is niet eerder mantelzorgurgentie verleend aan het huishouden of op het adres
 • Of de mantelzorger óf de aanvrager moet in Nijmegen wonen
 • Uw inkomen mag niet hoger zijn dan het door de Rijksoverheid vastgestelde bedrag voor sociale huurwoningen

Uw aanvraag wordt binnen 8 weken behandeld

Meer informatie
Kijk op de website van de gemeente Nijmegen voor meer informatie over mantelzorgurgentie

Mantelzorgwoning

Wilt u als mantelzorger dichter bij degene wonen voor wie u zorgt? Dan kunt u ervoor kiezen om een mantelzorgwoning bij of aan uw eigen huis te laten bouwen. Daar is geen vergunning voor nodig.

Wat is een mantelzorgwoning
Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die u verzorgt. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die u verzorgt in het bijbehorende huis.
U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan uw huis laten bouwen. Ook kunt u een bestaand bouwwerk bij uw huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen tot mantelzorgwoning.

Meer informatie
Kijk op de website van de MantelzorgNL voor meer informatie over een mantelzorgwoning en de belangrijkste regels. 

Mantelzorgcompliment

Degene die u verzorgt kan voor u het mantelzorgcompliment aanvragen. Dit mantelzorgcompliment bestaat in Nijmegen uit een geldbedrag (hoe het mantelzorgcompliment ingevuld wordt kan per gemeente verschillen). Dit bedrag wordt uitbetaald door de gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen wil op deze manier haar mantelzorgers waarderen. 

Wat u moet weten

 • Elk jaar tussen 1 januari en 1 juli kan een mantelzorgcompliment aangevraagd worden voor de mantelzorger
 • Per huishouden/adres ontvangt de zorgvrager maximaal 1 keer per jaar een mantelzorgcompliment
 • Heeft de zorgvrager meer dan 1 mantelzorger? Dan mag hij het bedrag onder meerdere mensen verdelen
 • Is de zorgvrager jonger dan 18 jaar en heeft hij geen eigen bankrekening? Dan mag hij het mantelzorgcompliment laten storten op de rekening van de mantelzorger
 • De gemeente kan (laten) controleren met een steekproef

Voorwaarden

 • De mantelzorger moet minimaal 18 jaar oud zijn
 • De mantelzorger draagt meer zorg dan de gebruikelijke dagelijkse zorgtaken voor partners, ouders, inwonende kinderen
 • De mantelzorger is geen vrijwilliger (de mantelzorger zorgt omdat hij een relatie heeft met de zorgvrager, zoals partner, kind, familie, buur of vriend)
 • De mantelzorger levert meer dan 8 uur per week zorg voor minimaal een jaar

Meer informatie
Kijk op de website van de gemeente Nijmegen voor meer informatie over het mantelzorgcompliment en het aanvraagformulier.

Printen
Mocht u zelf niet in het bezit zijn van een printer vraag dan iemand uit uw netwerk om het aanvraagformulier voor u te printen. Lukt dat ook niet, neem dan contact op met de gemeente door te bellen naar 14024 en vraag de gemeente om het aanvraagformulier voor u te printen.

Mantelzorgcompliment jonge mantelzorgers

We proberen ieder jaar een moment of meerdere momenten vast te leggen waarop we jonge mantelzorgers uitnodigen om een cadeaubon op te komen halen. In 2020 worden er helaas geen cadeaubonnen uitgedeeld i.v.m. het coronavirus. In 2021 zullen we ons best doen en zoeken naar een nieuw moment.

Voor wie
Jonge mantelzorgers tussen de 7 en 30 jaar, die in Nijmegen wonen, werken of studeren.

Waar ophalen
Locaties staan nog niet vast.

Meer informatie 
Vraag jij je af of je een jonge mantelzorger bent en, of je hiervoor in aanmerking komt of ben je een ouder van een jonge mantelzorger? Kijk dan hier voor meer informatie over/voor jonge mantelzorgers.

Flexibel werken

Kunt u werk en zorg lastig combineren? Het kan helpen om de werktijden aan te passen of minder uren te werken. Hier zijn wettelijke mogelijkheden voor.

Wet Flexibel Werken
De Wet Flexibel Werken regelt de mogelijkheid voor werknemers om thuis of op gunstige tijden te werken. En ook aanpassing van de arbeidsduur. Dit betekent dat je het recht hebt om hierom te vragen bij je werkgever. Je werkgever kan dit echter wel weigeren. Kijk voor de voorwaarden op Rijksoverheid.nl. De wet is niet van toepassing op bedrijven met minder dan tien werknemers.

Aanvragen
Ga in gesprek met uw werkgever of leidinggevende en vertel over uw situatie. Bekijk samen welke mogelijkheden er zijn om werk en zorg op een prettige manier te combineren. Denk bijvoorbeeld aan flexibele werktijden, thuiswerken, overuren sparen en opnemen bij onverwachte zorgsituaties en parttime werken. Maak uw situatie ook bespreekbaar bij  collega’s. Als zij ervan weten, zullen zij meer begrip hebben.

Calamiteitenverlof

Dit verlof is bedoeld voor noodsituaties waarop de werknemer direct moet reageren. Bijvoorbeeld wanneer zijn of haar kind plotseling ziek is of het overlijden van een naaste. Na overleg met de werkgever kan dit verlof opgenomen worden. Calamiteitenverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door, mits anders geregeld in de CAO.

Meer informatie
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over calamiteitenverlof.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kunt u opnemen als u moet zorgen voor een naaste. Uw werkgever mag uw aanvraag in principe niet weigeren. Dit kan alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt. Het recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer het aantal werkuren dat de werknemer per week werkt . Werkt de werknemer 24 uur, dan heeft hij of zij recht op 48 uur verlof (binnen 12 maanden). In overleg met de werkgever kunnen deze uren in één keer opgenomen of verspreid worden. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door.

Meer informatie
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over kortdurend zorgverlof.

Langdurend zorgverlof

Wanneer u voor langere tijd moet zorgen voor een naaste, kunt u gebruik maken van langdurend zorgverlof. U hebt recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal contracturen per week. Dus als iemand 32 uur per week werkt, kan er in 12 maanden 192 uur langdurig zorgverlof opgenomen worden. Langdurend zorgverlof moet u schriftelijk aanvragen bij uw werkgever. Dit moet tenminste 2 weken voordat het verlof ingaat gedaan zijn. De werkgever mag uw aanvraag in principe niet weigeren. Dit mag alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.

Meer informatie
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over langdurend zorgverlof.

Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht

Wanneer een mantelzorger een WW-uitkering ontvangt en tegelijkertijd intensief zorgt voor een ander dan kan hij of zij mogelijk in aanmerking komen voor een ontheffing van de sollicitatieplicht.
De ontheffing van sollicitatieplicht vanwege mantelzorgtaken duurt maximaal 6 maanden. Die periode moet de mantelzorger gebruiken om vervangende zorg te regelen. Het UWV beoordeelt of de mantelzorger van deze regeling gebruik kan maken. In uitzonderlijke situaties kan de ontheffing (telkens met een maand) worden verlengd.
Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers.

Meer informatie
Kijk op de website van Regelhulp voor meer informatie over vrijstelling van sollicitatieplicht.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: