Regelingen

Als mantelzorger zorgt u voor iemand, Vaak verandert er financieel van alles. Allerlei regelingen beïnvloeden uw (financiële) situatie. Er zijn regelingen die u kunnen ondersteunen bij uw zorgtaken. Belangrijk dus om hiervan goed op de hoogte te zijn. Veel regelingen zijn opgenomen in de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de WMO en de WLZ

Aanmelden voor gesprek Sociaal Wijkteam
Ga langs bij de Stip in uw eigen buurt, kijk op www.stipnijmegen.nl om te zien waar de Stips zich bevinden. Een medewerker kijkt of u verder geholpen kunt worden. Als het nodig is, zorgt de medewerker dat er een keukentafelgesprek komt met het Sociaal Wijkteam om te bespreken welke oplossingen er zijn.

Wanneer kunt u terecht bij de gemeente?
Als er een keukentafelgesprek nodig is, wordt hiervan een verslag gemaakt. Het ondertekenen van dit verslag kan resulteren in een aanvraag voor een individuele voorziening. Het Sociaal Wijkteam geeft een advies op deze aanvraag aan de gemeente. Vervolgens stuurt de gemeente de persoon om wie het gaat een beschikking. Vanaf dit moment is de gemeente verantwoordelijk.

Contactgegevens Stip
Info- & Advieslijn Stip – Sociaal Wijkteam
Telefoonnummer 088-0011300
Mail: info@stipnijmegen.nl

Hieronder vindt u een aantal regelingen die voor u relevant kunnen zijn.

Het Mantelzorgcompliment

Degene die u verzorgt kan voor u het Mantelzorgcompliment aanvragen. Dit compliment bestaat in Nijmegen uit een geldbedrag (dit kan per gemeente verschillen, sommige gemeenten hebben een mantelzorgcompliment in de vorm van een attentie). Dit bedrag wordt betaald door de gemeente om hun waardering voor uw inzet te laten blijken.

Het Mantelzorgcompliment kan jaarlijks van 1 januari tot 1 juli voor dat lopende jaar worden aangevraagd.

Wat zijn de criteria:

 • mantelzorg is boven-gebruikelijke zorg. “Normale” dagelijkse zorg wordt niet gezien als mantelzorg;
 • u bent geen vrijwilliger;
 • u bent géén mantelzorger wanneer u zorg levert via een vrijwilligersactiviteit;
 • als mantelzorger zorgt u meer dan 8 uur per week;
 • het gaat om langdurige zorg (minimaal een jaar)
 • u bent meerderjarig;
 • degene waar u voor zorgt woont in Nijmegen.

Kijk op de website van de Gemeente Nijmegen voor meer informatie over het mantelzorgcompliment.

Extra hulp bij het huishouden

De gemeente Nijmegen biedt mantelzorgers die in Nijmegen woonachtig zijn, de mogelijkheid om extra uren huishoudelijke hulp in te kopen tegen een gereduceerd tarief.
Deze huishoudelijk hulp staat los van huishoudelijke hulp die u misschien via een indicatie al heeft. Mantelzorgers kunnen zelf kiezen wie de hulp levert.
Mantelzorgers kunnen huishoudelijke hulp inkopen via de website: portaal.diensten-voucher.nl
Mantelzorgers betalen direct de eigen bijdrage via automatische incasso of Ideal.
Een lijst met aanbieders vind u op de link-pagina van deze site.

Kijk op de website van de Gemeente Nijmegen voor meer informatie over extra hulp bij het huishouden

Mantelzorgparkeervergunning

De zorgvrager woont in een gebied waar betaald parkeren van kracht is en zijn of haar mantelzorger komt met de auto. De zorgvrager kan hiervoor een mantelzorgparkeervergunning aanvragen zodat de mantelzorger tegen een sterk gereduceerd tarief (€ 0,20 per uur) in de buurt kan parkeren. Dit kan voor maximaal 400 uur per kalenderjaar.
Voorwaarde is wel dat u een Mantelzorgcompliment heeft ontvangen, dat als bewijs dient.
De mantelzorgparkeervergunning kan online aangevraagd worden of via een afspraak bij de Stadswinkel Nijmegen.

Parkeren met een mantelzorgparkeervergunning mag niet:

 • op plaatsen waar dit normaal ook niet is toegestaan zoals trottoir, fiets- en voetpaden, gele strepen, parkeer- en stopverboden etcetera. De afgesloten (voetgangers)gebieden met de daarop aangesloten expeditiehoven en –straten;
 • in de gebieden waar een gesloten verklaring geldt;
 • op alle parkeerterreinen en –garages, die voorzien zijn van achteraf-betalings apparatuur (slagbomen);
 • van maandag t/m zondag tussen 11.00 uur en 17.00 uur in een aantal Ringstraten. Het gaat om Hertogplein, de Van Welderenstraat, de Betouwstraat, de Van Broeckhuysenstraat, de Hertogstraat en de Tweede Walstraat. Met een gewoon kaartje kunt u hier wel parkeren.

Let op!
De zorgvrager móet woonachtig zijn in Nijmegen. De mantelzorger kan buiten Nijmegen woonachtig zijn, dit heeft geen invloed op de aanvraag.

Kijk op de website van de Gemeente Nijmegen voor meer informatie over de mantelzorgparkeervergunning 

Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht

Wanneer een mantelzorger een WW-uitkering ontvangt en tegelijkertijd intensief zorgt voor een ander dan kan hij of zij mogelijk in aanmerking komen voor een ontheffing van de sollicitatieplicht.
De ontheffing van sollicitatieplicht vanwege mantelzorgtaken duurt maximaal 6 maanden. Die periode moet de mantelzorger gebruiken om vervangende zorg te regelen. Het UWV beoordeelt of de mantelzorger van deze regeling gebruik kan maken. In uitzonderlijke situaties kan de ontheffing (telkens met een maand) worden verlengd.
Voor de bijstandsuitkering geldt geen algemene regeling voor mantelzorgers.

Bovenstaande regeling is terug te lezen in het Financieel Zakboekje dat Mezzo ontworpen heeft, bestel deze hier.

Calamiteitenverlof

Dit verlof is bedoeld voor noodsituaties waarop de werknemer direct moet reageren. Bijvoorbeeld zijn of haar kind dat plotseling ziek is of het overlijden van een naaste. Na overleg met de werkgever kan dit verlof opgenomen worden. Calamiteitenverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie.
De werkgever betaalt het salaris door, mits anders geregeld in de CAO.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over calamiteitenverlof.

Kortdurend zorgverlof

Kortdurend Zorgverlof kunt u opnemen als u moet zorgen voor een naaste. Uw werkgever mag uw aanvraag in principe niet weigeren. Dit kan alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.
Het recht op Kortdurend Zorgverlof bedraagt 2 keer het aantal werkuren dat de werknemer per week werkt . Werkt de werknemer 24 uur, dan heeft hij of zij recht op 48 uur verlof (binnen 12 maanden). In overleg met de werkgever kunnen deze uren in één keer opgenomen of verspreidt worden. De werkgever betaalt minstens 70% van het loon door.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over kortdurend zorgverlof.

Langdurend zorgverlof

Wanneer u voor langere tijd moet zorgen voor een naaste, kunt u gebruik maken van Langdurend Zorgverlof. U hebt recht op maximaal 6 keer per 12 maanden het aantal contracturen per week.. Dus als iemand 32 uur per week werkt, kan er in 12 maanden 192 uur langdurig zorgverlof opgenomen worden.
Langdurend zorgverlof moet u schriftelijk aanvragen bij uw werkgever. Dit moet tenminste 2 weken voordat het verlof ingaat gedaan zijn. De werkgever mag uw aanvraag in principe niet weigeren. Dit mag alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over langdurend zorgverlof.

Aanpassen arbeidsuren

Als mantelzorger kunt u ook bij uw werkgever een verzoek om korter of langer te werken indienen. Tevens kunt u verzoeken om andere werktijden, om bijvoorbeeld beter te kunnen mantelzorgen. Dit gebeurt altijd in overleg met de werkgever.

Kijk op de website van Werk & Mantelzorg voor meer informatie over wet en regelgeving.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: