Regelingen

Allerlei regelingen beïnvloeden mogelijk uw (financiële) situatie. In de gemeente Nijmegen zijn er een aantal regelingen waar u als mantelzorger gebruik van kunt maken.

 

Mantelzorgverklaring

Een officieel bewijs dat u mantelzorger bent bestaat niet. Toch vragen steeds meer organisaties erom. Bijvoorbeeld wanneer er een mantelzorgwoning wordt geplaatst of wanneer u medehuurderschap, een urgentieverklaring of vrijstelling van sollicitatieplicht wil krijgen. Vaak wil de organisatie die om een mantelzorgverklaring vraagt dat deze wordt afgegeven door een huisarts. Maar huisartsen zijn niet altijd bereid om hieraan mee te werken.
Wordt u gevraagd aan te tonen dat u mantelzorger bent en lukt het niet om via de huisarts een verklaring te krijgen? Verzamel dan zoveel mogelijk andere informatie en ‘bewijs’. Denk ook aan een kopie van de WMO-, WLZ- of Zvw-indicatie. U kunt ook opschrijven welke zorgtaken u verricht en hoeveel uur u daaraan gemiddeld per week besteedt. Denk bijvoorbeeld aan koken, boodschappen doen, schoonmaken en vervoer. Dit overzicht wordt soms geaccepteerd als alternatieve mantelzorgverklaring.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van MantelzorgNL. U kunt ook contact opnemen door te bellen naar 030 – 7606055 of een e-mail te sturen naar mantelzorglijn@mantelzorg.nl

Tijdelijke hulp bij het huishouden

Als mantelzorger kunt u mogelijk tijdelijk hulp bij uw eigen huishouden krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u voldoende aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in de gemeente Nijmegen;
  • U bent minimaal 18 jaar oud;
  • U dreigt overbelast te raken of u bent al overbelast;
  • Op uw adres is ontvangt u nog geen huishoudelijke hulp vanuit een Wmo of Wlz indicatie.

Wij zullen door middel van een telefoongesprek vragen stellen over uw situatie en aan de hand daarvan besluiten wij of dat tijdelijke hulp bij het huishouden passend is bij uw situatie. Indien nodig komen wij bij u thuis langs.

 

Meer informatie of aanvragen

Deze tijdelijke hulp bij het huishouden kunt u vanaf 1 mei 2022 bij ons aanvragen. U kunt op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur contact met ons opnemen door te bellen naar 088 – 0011333 of een e-mail te sturen naar info@mantelzorg-nijmegen.nl.

Mantelzorgparkeervergunning

Als mantelzorger reist u met een auto om te kunnen zorgen voor uw naaste. Wanneer uw naaste in de gemeente Nijmegen in een gebied woont waar betaald moet worden om te kunnen parkeren, kan hij of zij een mantelzorgparkeervergunning aanvragen. Met deze mantelzorgparkeervergunning kunt u vervolgens tegen een sterk gereduceerd tarief in de buurt parkeren. Om in aanmerking te komen voor deze mantelzorgparkeervergunning moet het mantelzorgcompliment aangevraagd zijn of worden. De mantelzorgparkeervergunning kan online aangevraagd worden of d.m.v. een afspraak bij de Stadswinkel.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Nijmegen.

Respijtzorg

Als u voor een ander zorgt, kunnen emoties, extra werk, regeldruk en tijdgebrek u parten gaan spelen. Om het vol te kunnen houden is het belangrijk om ook voor uzelf te zorgen en zo nu en dan even pauze te nemen van de zorg. Dit kan vaak alleen als iemand u vervangt en de zorg tijdelijk van u overneemt. Zo heeft u even tijd voor uzelf en kunt u iets doen ter ontspanning. Dit tijdelijk overnemen van zorgtaken heet respijtzorg of een zorgpauze

 

Respijtzorg

De gemeente Nijmegen, Mantelzorg Nijmegen, Hulpdienst Nijmegen en Home Instead werken samen om zoveel mogelijk overbelaste mantelzorgers tegemoet te komen en te ondersteunen waar dat nodig is. Dat kan op twee manieren: Inzet van respijtzorg door Home Instead of inzet van respijtzorg door Hulpdienst Nijmegen.

Home Instead
De gemeente Nijmegen biedt mantelzorgers de respijtzorgregeling aan. Een voorwaarde van deze respijtzorgregeling is dat zowel u (de mantelzorger) als de persoon voor wie u zorgt (zorgvrager) in de gemeente Nijmegen wonen. Voor maximaal 6 maanden kan Home Instead voor in totaal 52 uur ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, gezelschap, hulp bij boodschappen etc. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Home Instead. De respijtzorgregeling wordt vergoed door de gemeente Nijmegen waardoor het voor de mantelzorger kosteloos is. U kunt zichzelf als mantelzorger bij ons aanmelden. Binnen een aantal werkdagen nemen wij contact met u op voor een telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden er vragen gesteld over uw situatie. Vervolgens geven wij aan of de respijtzorgregeling wordt toegekend.

Hulpdienst Nijmegen
Een voorwaarde van de inzet door Hulpdienst Nijmegen is dat de persoon voor wie u zorgt in de gemeente Nijmegen moet wonen, het maakt niet uit waar de mantelzorger woont. Voor een onbepaalde periode en een beperkt aantal uren per week kan Hulpdienst Nijmegen thuis ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, zoals gezelschap of hulp bij de boodschappen. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Hulpdienst Nijmegen. Voor de mantelzorger is deze inzet door Hulpdienst Nijmegen kosteloos. In tegenstelling tot de respijtzorgregeling zit er géén einddatum vast aan de inzet van Hulpdienst Nijmegen. U kunt zichzelf als mantelzorger aanmelden bij de Hulpdienst Nijmegen.

Aanmelden en meer informatie
Mantelzorg Nijmegen
Lees hier meer over respijtzorg. U kunt ook op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur contact opnemen door te bellen naar 088 – 0011333 of een e-mail te sturen naar info@mantelzorg-nijmegen.nl.
Hulpdienst Nijmegen
Kijk voor meer informatie op de website van Hulpdienst Nijmegen. U kunt ook op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen door te bellen naar 024 – 3228280 of een e-mail te sturen naar hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl.

Mantelzorgurgentieverklaring

In verband met de reisafstand tussen u en uw naaste wilt u dichter bij elkaar wonen. U of uw naaste, wie er in Nijmegen woont, kan in dat geval een mantelzorgurgentieverklaring aanvragen.
Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgurgentieverklaring moet de huidige reisafstand tussen u en uw naaste meer dan 5 kilometer zijn en na de verhuizing moet dit minder dan 5 kilometer zijn. U bent mantelzorger van uw naaste voor minimaal een jaar en er moet sprake zijn van professionele zorg voor 7 dagen per week voor minimaal 3 uur per dag. Daarnaast mag er niet eerder een mantelzorgurgentieverklaring aan u of uw naaste toegekend zijn en uw inkomen of het inkomen van uw naaste mag niet hoger zijn dan het vastgestelde bedrag voor sociale huurwoningen. De aanvraag wordt vervolgens binnen 8 weken behandeld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Nijmegen.

Mantelzorgwoning

In verband met de afstand tussen u en uw naaste wilt u dichter bij elkaar wonen. U kunt er in dat geval voor kiezen om een mantelzorgwoning bij of aan uw woning te laten bouwen. Daar is geen vergunning voor nodig.
Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van uw eigen woning. Deze mantelzorgwoning is bedoeld voor uw naaste. Maar u kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen zodat uw naaste in uw woning kan wonen. U kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan uw huis laten bouwen. U kunt ook een bestaand bouwwerk bij uw huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen tot mantelzorgwoning.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van MantelzorgNL.

Mantelzorgcompliment

Indien uw naaste in de gemeente Nijmegen woonachtig is kan hij of zij voor u het mantelzorgcompliment aanvragen. Dit mantelzorgcompliment bestaat uit een geldbedrag en dit wordt uitbetaald door de gemeente Nijmegen aan uw naaste. Uw naaste kan dit mantelzorgcompliment vervolgens aan u schenken als blijk van waardering.
Het mantelzorgcompliment kan per huishouden 1 keer per jaar aangevraagd worden tussen 1 januari en 1 juli. Wanneer u uw mantelzorgtaken deelt met een of meerdere mantelzorgers dan kunt u mantelzorgcompliment onderverdelen. Het mantelzorgcompliment kan niet aangevraagd worden wanneer u jonger bent dan 18 jaar. In dat geval kunt u tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger een cadeaubon bij ons aanvragen. Lees hier meer over de Week van de Jonge Mantelzorger.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Nijmegen.

Cadeaubon jonge mantelzorgers

Wanneer jij tussen de 7 en 30 jaar bent en in Nijmegen woont, werkt of studeert kun je tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger een cadeaubon aanvragen. Deze cadeaubon krijg je van de gemeente Nijmegen omdat we heel erg blij zijn dat jij er voor jouw naaste bent. Heb jij broers of zussen, dan kunnen zij ook een cadeaubon voor zichzelf aanvragen.

Meer informatie

Lees hier meer over de Week van de Jonge Mantelzorger. Je kunt ook contact opnemen door te bellen naar 088 – 0011333 of een e-mail te sturen naar info@mantelzorg-nijmegen.nl

Flexibel werken

Als mantelzorger kunt u uw werktijden aanpassen of minder uur werken. Hier zijn wettelijke mogelijkheden voor. Zo kunt u werk en zorg wellicht beter combineren.
De Wet Flexibel Werken regelt de mogelijkheid voor u als werknemer om thuis of op gunstige tijden te werken. En ook aanpassing van de arbeidsduur. Dit betekent dat u het recht heeft om hierom te vragen bij uw werkgever. Ga in gesprek met uw werkgever of leidinggevende en vertel over uw situatie. Bekijk samen welke mogelijkheden er zijn om werk en zorg op een prettige manier te combineren. Denk bijvoorbeeld aan flexibele werktijden, thuiswerken, overuren sparen en opnemen bij onverwachte zorgsituaties en parttime werken. Uw werkgever kan dit echter wel weigeren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Calamiteitenverlof

Als mantelzorger kunt u gebruik maken van calamiteitenverlof. Dit verlof is bedoeld voor noodsituaties waarop u als werknemer direct moet reageren. Bijvoorbeeld wanneer uw kind plotseling ziek is of wanneer uw naaste komt te overlijden. Calamiteitenverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. Na overleg met uw werkgever kan dit verlof opgenomen worden. De werkgever betaalt het salaris door, mits anders geregeld is in de CAO.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Kortdurend zorgverlof

Als mantelzorger kunt u gebruik maken van kortdurend zorgverlof. Dit verlof is bedoeld voor situaties waarin u moet zorgen voor uw naaste. Het recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer het aantal werkuren dat u per week werkt. Werkt u 24 uur, dan heeft u recht op 48 uur verlof (binnen 12 maanden). In overleg met uw werkgever kunnen deze uren in één keer opgenomen of verspreid worden. Uw werkgever betaalt minstens 70% van het loon door. Uw werkgever mag uw aanvraag in principe niet weigeren. Dit kan alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Langdurend zorgverlof

Als mantelzorger kunt u gebruik maken langdurend zorgverlof. Dit verlof is bedoeld voor situaties waarin u voor een langere tijd moet zorgen voor uw naaste. Het recht op langdurend zorgverlof bedraagt 6 keer per 12 maanden het aantal werkuren dat u per week werkt. Werkt u 32 uur, dan heeft u in 12 maanden recht op 192 uur verlof. Dit verlof moet schriftelijk aangevraagd worden bij uw werkgever en dit moet tenminste 2 weken voordat het verlof in gaat gedaan zijn. Uw werkgever mag uw aanvraag in principe niet weigeren. Dit kan alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht

Indien u een WW-uitkering ontvangt en tegelijkertijd zorgt voor uw naaste kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een ontheffing van uw sollicitatieplicht. Deze ontheffing duurt maximaal 6 maanden. Tijdens deze ontheffing krijgt u de gelegenheid om respijtzorg, vervangende zorg, te regelen. Lees hier meer over respijtzorg. Het UWV beoordeelt of u hiervoor in aanmerking komt. In uitzonderlijke situaties kan de ontheffing (telkens met een maand) worden verlengd.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: