Regelingen

Allerlei regelingen beïnvloeden mogelijk jouw (financiële) situatie. Landelijk en in de gemeente Nijmegen zijn er een aantal regelingen waar je mogelijk voor in aanmerking kunt komen.

Cadeaubon voor jonge mantelzorgers

Ieder jaar in de eerste week van juni is de Week van de Jonge Mantelzorger. In deze week kunnen jonge mantelzorgers tussen de 7 en 30 jaar, die in Nijmegen wonen, werken of studeren een cadeaubon bij ons aanvragen of ophalen.

Meer informatie 

Informatie over de Week van de Jonge Mantelzorger, wat voor cadeaubon wij uitdelen en waar je deze kan aanvragen of ophalen lees je hier. Wij delen dit dan ook in onze nieuwsbrief, op Instagram, op Facebook en wij sturen jonge mantelzorgers een Whatsappberichtje. Heb je andere vragen, neem dan contact met ons op.

Calamiteitenverlof

Als je werkt en mantelzorger bent kun je gebruik maken van calamiteitenverlof. Dit verlof is bedoeld voor noodsituaties waarop je als werknemer direct moet reageren. Bijvoorbeeld wanneer je kind plotseling ziek is of wanneer je naaste komt te overlijden. Calamiteitenverlof kan een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. Na overleg met je werkgever kan dit verlof opgenomen worden. De werkgever betaalt het salaris door, tenzij anders geregeld is in de CAO.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Flexibel werken

Als je werkt en mantelzorger bent kun je je werktijden aanpassen of minder uur werken. Hier zijn wettelijke mogelijkheden voor. Zo kun je werk en zorg wellicht beter combineren. De Wet Flexibel Werken regelt de mogelijkheid voor je als werknemer om thuis of op gunstige tijden te werken. En ook aanpassing van de arbeidsduur. Dit betekent dat je het recht hebt om hierom te vragen bij je werkgever. Ga in gesprek met je werkgever of leidinggevende en vertel over je situatie. Bekijk samen welke mogelijkheden er zijn om werk en zorg op een prettige manier te combineren. Denk bijvoorbeeld aan flexibele werktijden, thuiswerken, overuren sparen en opnemen bij onverwachte zorgsituaties en parttime werken. Je werkgever kan dit echter wel weigeren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Kortdurend zorgverlof

Als je werkt en mantelzorger bent kun je gebruik maken van kortdurend zorgverlof. Dit verlof is bedoeld voor situaties waarin je moet zorgen voor je naaste. Het recht op kortdurend zorgverlof bedraagt 2 keer het aantal werkuren dat je per week werkt. Werk je 24 uur, dan heb je recht op 48 uur verlof (binnen 12 maanden). In overleg met je werkgever kunnen deze uren in één keer opgenomen of verspreid worden. Je werkgever betaalt minstens 70% van het loon door. Je werkgever mag je aanvraag in principe niet weigeren. Dit kan alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Langdurend zorgverlof

Als je werkt en mantelzorger bent kun je gebruik maken langdurend zorgverlof. Dit verlof is bedoeld voor situaties waarin je voor een langere tijd moet zorgen voor je naaste. Het recht op langdurend zorgverlof bedraagt 6 keer per 12 maanden het aantal werkuren dat je per week werkt en is onbetaald. Werk je 32 uur, dan heb je in 12 maanden recht op 192 uur verlof. Dit verlof moet schriftelijk aangevraagd worden bij je werkgever en dit moet tenminste 2 weken voordat het verlof in gaat gedaan zijn. Je werkgever mag je aanvraag in principe niet weigeren. Dit kan alleen als het bedrijf of de organisatie door het verlof in ernstige problemen komt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Mantelzorgcompliment

Als je naaste in de gemeente Nijmegen woont dan kan hij of zij voor jou het mantelzorgcompliment aanvragen. Dit mantelzorgcompliment bestaat uit een geldbedrag. Dit wordt uitbetaald door de gemeente Nijmegen aan je naaste. Je naaste kan dit mantelzorgcompliment vervolgens aan jou schenken als blijk van waardering.

Het mantelzorgcompliment kan per huishouden 1 keer per jaar aangevraagd worden tussen 1 januari en 1 juli. Wanneer je de mantelzorgtaken deelt met een of meerdere mantelzorgers dan kun je het mantelzorgcompliment onderverdelen. Het mantelzorgcompliment kan niet aangevraagd worden wanneer je jonger bent dan 18 jaar. Ben jij jonger dan 18 jaar, kijk dan op deze pagina onder Cadeaubon voor jonge mantelzorgers.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Nijmegen.

Mantelzorgparkeervergunning

Als mantelzorger reis je met een auto om te kunnen zorgen voor je naaste. Wanneer je naaste in de gemeente Nijmegen in een gebied woont waar betaald moet worden om te kunnen parkeren, kan hij of zij een mantelzorgparkeervergunning aanvragen. Met deze mantelzorgparkeervergunning kun je vervolgens tegen een sterk gereduceerd tarief in de buurt parkeren. Om in aanmerking te komen voor deze mantelzorgparkeervergunning moet het mantelzorgcompliment aangevraagd zijn of worden. De mantelzorgparkeervergunning kan online aangevraagd worden of door middel van een afspraak bij de Stadswinkel.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Nijmegen.

Mantelzorgurgentieverklaring

In verband met de reisafstand tussen jou en je naaste wil je dichter bij elkaar wonen. Jij of je naaste, afhankelijk van wie er in Nijmegen woont, kan in dat geval een mantelzorgurgentieverklaring aanvragen. Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgurgentieverklaring moet de huidige reisafstand tussen jou en je naaste meer dan 5 kilometer zijn en na de verhuizing moet dit minder dan 5 kilometer zijn. De voorwaarden zijn dat jij  mantelzorger van je naaste bent voor minimaal een jaar en er moet sprake zijn van professionele zorg voor 7 dagen per week voor minimaal 3 uur per dag. Daarnaast mag er niet eerder een mantelzorgurgentieverklaring aan jou of je naaste toegekend zijn en jouw inkomen of het inkomen van je naaste mag niet hoger zijn dan het vastgestelde bedrag voor sociale huurwoningen. De aanvraag wordt vervolgens binnen 8 weken behandeld.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Nijmegen.

Mantelzorgverklaring

Een officieel bewijs dat je mantelzorger bent bestaat niet. Toch vragen steeds meer organisaties erom. Bijvoorbeeld wanneer er een mantelzorgwoning wordt geplaatst of wanneer je medehuurderschap, een urgentieverklaring of vrijstelling van sollicitatieplicht wil krijgen. Vaak wil de organisatie die om een mantelzorgverklaring vraagt, dat deze wordt afgegeven door een huisarts. Maar huisartsen zijn niet altijd bereid om hieraan mee te werken. Word je gevraagd om aan te tonen dat je mantelzorger bent en lukt het niet om via de huisarts een verklaring te verkrijgen? Verzamel dan zoveel mogelijk andere informatie en ‘bewijs’. Denk ook aan een kopie van de WMO-, WLZ- of Zvw-indicatie. Je kunt ook opschrijven welke zorgtaken je verricht en hoeveel uur je gemiddeld per week daaraan besteedt. Denk bijvoorbeeld aan koken, boodschappen doen, schoonmaken en vervoer. Dit overzicht wordt soms geaccepteerd als alternatieve mantelzorgverklaring.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van MantelzorgNL. Je kunt ook contact opnemen met MantelzorgNL door te bellen naar 030 – 7606055 of een e-mail te sturen naar mantelzorglijn@mantelzorg.nl

Mantelzorgwoning

Hulpdienst Nijmegen

De Hulpdienst Nijmegen kan ingezet worden wanneer je naaste in de gemeente Nijmegen woont. Het maakt niet uit waar jij, de mantelzorger, woont. Voor een onbepaalde periode en voor een beperkt aantal uren per week kan de Hulpdienst Nijmegen thuis ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, zoals gezelschap, een wandeling of hulp bij de boodschappen. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met de Hulpdienst Nijmegen. Voor jou is deze inzet door de Hulpdienst Nijmegen kosteloos. Je kunt jezelf als mantelzorger aanmelden bij de Hulpdienst Nijmegen.

 

Thuisservice Home Instead Nijmegen

We hebben het hier over de Respijtzorgregeling van de gemeente Nijmegen. Thuisservice Home Instead Nijmegen kan ingezet worden wanneer jij en jouw naaste allebei in de gemeente Nijmegen wonen. Voor maximaal 6 maanden kan Home Instead voor in totaal 52 uur ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, zoals gezelschap, een wandeling of hulp bij boodschappen. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Thuisservice Home Instead Nijmegen. Deze respijtzorgregeling wordt vergoed door de gemeente Nijmegen waardoor het voor jou kosteloos is. Je kunt jezelf als mantelzorger bij ons, Mantelzorg Nijmegen, aanmelden. Binnen een aantal werkdagen nemen wij contact met je op voor een telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden er vragen gesteld over jouw situatie. Vervolgens geven wij aan of de respijtzorgregeling wordt toegekend.

Meer informatie

Hulpdienst Nijmegen
Kijk voor meer informatie op de website van de Hulpdienst Nijmegen. Je kunt ook op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen door te bellen naar 024 – 3228280 of een e-mail te sturen naar hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl.

Mantelzorg Nijmegen
Lees hier meer over respijtzorg. Heb je vragen of wil je jezelf aanmelden, neem dan contact met ons op.

Zorgverzekeraar
Je kunt onderzoeken of jouw zorgverzekering de inzet van respijtzorg vergoedt. Neem daarvoor contact op met jouw zorgverzekeraar.

Particulier
Je kunt er ook voor kiezen om een zorgaanbieder zelf in te huren en te betalen uit eigen middelen.

Respijtzorg(regeling)

Hulpdienst Nijmegen

De Hulpdienst Nijmegen kan ingezet worden wanneer je naaste in de gemeente Nijmegen woont. Het maakt niet uit waar jij, de mantelzorger, woont. Voor een onbepaalde periode en voor een beperkt aantal uren per week kan de Hulpdienst Nijmegen thuis ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, zoals gezelschap, een wandeling of hulp bij de boodschappen. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met de Hulpdienst Nijmegen. Voor jou is deze inzet door de Hulpdienst Nijmegen kosteloos. Je kunt jezelf als mantelzorger aanmelden bij de Hulpdienst Nijmegen.

 

Thuisservice Home Instead Nijmegen

We hebben het hier over de Respijtzorgregeling van de gemeente Nijmegen. Thuisservice Home Instead Nijmegen kan ingezet worden wanneer jij en jouw naaste allebei in de gemeente Nijmegen wonen. Voor maximaal 6 maanden kan Home Instead voor in totaal 52 uur ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, zoals gezelschap, een wandeling of hulp bij boodschappen. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Thuisservice Home Instead Nijmegen. Deze respijtzorgregeling wordt vergoed door de gemeente Nijmegen waardoor het voor jou kosteloos is. Je kunt jezelf als mantelzorger bij ons, Mantelzorg Nijmegen, aanmelden. Binnen een aantal werkdagen nemen wij contact met je op voor een telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden er vragen gesteld over jouw situatie. Vervolgens geven wij aan of de respijtzorgregeling wordt toegekend.

Meer informatie

Hulpdienst Nijmegen
Kijk voor meer informatie op de website van de Hulpdienst Nijmegen. Je kunt ook op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur contact opnemen door te bellen naar 024 – 3228280 of een e-mail te sturen naar hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl.

Mantelzorg Nijmegen
Lees hier meer over respijtzorg. Heb je vragen of wil je jezelf aanmelden, neem dan contact met ons op.

Zorgverzekeraar
Je kunt onderzoeken of jouw zorgverzekering de inzet van respijtzorg vergoedt. Neem daarvoor contact op met jouw zorgverzekeraar.

Particulier
Je kunt er ook voor kiezen om een zorgaanbieder zelf in te huren en te betalen uit eigen middelen.

Tijdelijke Hulp bij het Huishouden

Als je voor je naaste zorgt, kunnen werk, regeldruk en tijdgebrek ervoor zorgen dat het je teveel wordt. En dat je minder of zelfs geen tijd hebt voor je eigen huishouden. De gemeente Nijmegen, Mantelzorg Nijmegen en een aantal organisaties werken samen om zoveel mogelijk (overbelaste) mantelzorgers een tijdelijke helpende hand te bieden in het huishouden. 

We hebben het hier over de regeling Tijdelijke Hulp bij het Huishouden. Deze regeling kan ingezet worden wanneer jij en je naaste allebei in de gemeente Nijmegen wonen. Voor maximaal 6 maanden kun je maximaal 1,5 uur per week gebruik maken van hulp bij het huishouden. Je hebt keus uit een aantal organisaties die jou deze hulp kunnen bieden. Voor deze Tijdelijke Hulp bij het Huishouden betaal je per maand een eigen bijdrage van 19 euro. Je kunt jezelf als mantelzorger bij ons, Mantelzorg Nijmegen, aanmelden. Binnen een aantal werkdagen nemen wij contact met je op voor een telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden er vragen gesteld over jouw situatie. Vervolgens geven wij aan of de Tijdelijke Hulp bij het Huishouden wordt toegekend.

Meer informatie 

Heb je vragen of wil je jezelf aanmelden, neem dan contact met ons op.

Zorgverzekeraar
Je kunt onderzoeken of dat uw zorgverzekering de inzet van huishoudelijke hulp vergoedt. Neem daarvoor contact op met je zorgverzekeraar.

Particulier
Je kunt er ook voor kiezen om een zorgaanbieder zelf in te huren en te betalen uit eigen middelen.

 

Let op: De regeling ‘tijdelijke huishoudelijke hulp voor mantelzorgers’ stopt per 1 januari 2024

De vraag naar huishoudelijke hulp via de gemeente is de afgelopen jaren gegroeid. Daarnaast is er een groot tekort aan personeel. We willen graag dat de huishoudelijke hulp terecht komt bij Nijmegenaren die het huishouden niet zelf kunnen doen. Deze regeling is extra en is bedoeld om mantelzorgers te ontlasten. We moeten noodgedwongen de keuze maken om te stoppen met deze extra regeling in 2024.

Wat betekent dit voor jou?
Je kunt je tot 1 oktober 2023 aanmelden voor de regeling via Mantelzorg Nijmegen. Je ontvangt tot uiterlijk 31 december 2023 hulp bij het huishouden via deze regeling.

Andere vormen van ondersteuning om u te ontlasten
Als alternatief kun je misschien gebruik maken van andere vormen van ondersteuning voor mantelzorgers. Kijk gerust verder op deze website.

Huishoudelijke hulp via de Wmo
Je kunt een aanvraag doen voor huishoudelijke hulp via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op de website van de gemeente Nijmegen kun je de criteria vinden en hier kan de persoon die zorg nodig heeft zich aanmelden. Je kunt ook telefonisch contact opnemen met de gemeente via 14 024.

Tijdelijke ontheffing sollicitatieplicht

Indien je een WW-uitkering ontvangt en tegelijkertijd zorgt voor je naaste kun je mogelijk in aanmerking komen voor een ontheffing van je sollicitatieplicht. Deze ontheffing duurt maximaal 6 maanden. Tijdens deze ontheffing krijg je de gelegenheid om respijtzorg, vervangende zorg, te regelen. Lees hier meer over respijtzorg. Het UWV beoordeelt of je hiervoor in aanmerking komt. In uitzonderlijke situaties kan de ontheffing (telkens met een maand) worden verlengd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.