GGZ-mantelzorgers

Ongeveer 40% van de mantelzorgers zorgt voor iemand met GGZ-problematiek. Zij staan naast iemand met een psychische kwetsbaarheid of een verslaving, met of zonder diagnose, behandeling of begeleiding. Wij noemen hen GGZ-mantelzorgers. GGZ-mantelzorgers zien zichzelf vaak niet als mantelzorger en vragen daarom niet om ondersteuning. Vaak blijven zij onzichtbaar voor anderen omdat er een taboe ligt op psychische problemen. De zorg die zij geven is meestal niet zo tastbaar. Zij zitten niet aan iemands bed gekluisterd en helpen niet bij de fysieke verzorging van hun naaste. Toch is de zorg die zij bieden vaak langdurig en intensief. Zij geven emotionele steun, zijn voortdurend waakzaam en checken hoe het met hun naaste gaat. Zij maken zich vaak veel zorgen. Daarbij ervaren veel GGZ-mantelzorgers een hoge druk omdat er lange wachtlijsten zijn voor hulp binnen de GGZ en er daardoor een groter beroep wordt gedaan op hen als steunnetwerk. De mentale belasting die dat geeft wordt wel eens onderschat. GGZ-mantelzorgers zijn dikwijls overbelast en hebben zelf een vergrote kans op het ontwikkelen van gezondheidsproblemen of psychische problematiek.

 

Mantelzorg Nijmegen voor GGZ-mantelzorgers

GGZ-mantelzorgers kunnen bij ons terecht wanneer zij behoefte hebben aan een luisterend oor en het bespreken van hun zorgen en mogelijke oplossingen hiervoor. Een gesprek kan bijvoorbeeld gaan over het behouden of terugvinden van de eigen balans in combinatie met mantelzorgtaken, of over praktische zaken zoals bijvoorbeeld respijtzorg en de regelingen van de gemeente Nijmegen. Maar ook wanneer de mantelzorger iemand nodig heeft die kan meedenken over de nodige zorg en ondersteuning. Desgewenst kunnen wij bij de mantelzorger thuis langskomen.
Wij organiseren meerdere activiteiten waar GGZ-mantelzorgers bij kunnen aansluiten. Wij organiseren daarnaast speciaal voor GGZ-mantelzorgers in samenwerking met Pro Persona Connect de cursus ‘Psychische problemen in de familie’, een cursus voor naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen. Informatie over de activiteiten en cursussen is te lezen op onze website, in onze nieuwsbrief en op onze Facebookpagina. Onder GGZ-mantelzorgers lees je o.a. meer over verhalen van GGZ-mantelzorgers.

 

Tips, links en folder
Op de website van MantelzorgNL vind je tips die mantelzorgers mogelijk kunnen helpen. Onder websites en meer vind je handige links en de folder voor GGZ mantelzorgers.

 

Jij als professional voor GGZ mantelzorgers

Werk je als psycholoog, POH-GGZ, ambulant begeleider of ben je anderszins betrokken bij mensen met psychische problematiek? Mogelijk is er een partner, familielid, vriend of kennis nauw betrokken bij deze persoon. Die is dan GGZ-mantelzorger. Zorg ervoor dat jij als professional oog hebt voor deze GGZ-mantelzorgers. Neem hen serieus als partner in de zorg, vraag ook hoe het met hen zelf gaat en attendeer ze op ons ondersteuningsaanbod. Voor meer informatie over GGZ-mantelzorgers kun je kijken naar de Factsheet Mantelzorgers GGZ die MantelzorgNL heeft uitgebracht. Heb je vragen of wil je overleggen, neem dan contact met ons op.

 

Op de hoogte blijven

In onze nieuwsbrief delen wij belangrijk nieuws voor mantelzorgers, berichten over ontwikkelingen rondom mantelzorg binnen de gemeente Nijmegen en informatie over onze cursussen en activiteiten voor jonge- en volwassen mantelzorgers. Informatie over o.a. deze cursussen en activiteiten delen wij ook op onze LinkedIn-, Instagram– en Facebookpagina.

Op LinkedIn en Instagram kun je ons ‘volgen’ en op Facebook kun je ons ‘liken’. Onze nieuwsbrief kun je toegestuurd krijgen. Wil je deze voortaan ontvangen, stuur ons dan een e-mail of vul het contactformulier in.