Ondersteuning professional

Mantelzorg Nijmegen kan ingezet worden voor:

  • informatie en advies bij zorgvragen waar er sprake is van mantelzorg
  • informatie en advies bij zorgvragen waar er sprake is van (dreigende) overbelasting
  • een doorverwijzing waar Mantelzorg Nijmegen (een gedeelte van) de mantelzorgondersteuning overneemt 
  • deelname aan een overleg of casusbespreking
  • deelname aan een keukentafelgesprek ter ondersteuning van de mantelzorger 
  • voorlichting over mantelzorg, mantelzorgers en het ondersteuningsaanbod
  • activiteiten voor mantelzorgers
  • deskundigheidsbevordering
  • advies en begeleiding op het gebied van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Casusbespreking

Mantelzorg Nijmegen kan ingeschakeld worden om mee te denken bij zorgvragen waarbij er sprake is van mantelzorg en mogelijk (dreigende) overbelasting. Zij kan inzicht geven in eventuele regelingen en in het beschikbaar ondersteuningsaanbod van Mantelzorg Nijmegen of dat van andere organisaties in Nijmegen. Het ondersteuningsaanbod kan een belangrijke rol spelen in de mogelijke ontlasting van een mantelzorger. 

Voorlichting 

Mantelzorg Nijmegen kan ingeschakeld worden om een voorlichting in online of fysieke vorm te geven. Het kan gaan om een uitgebreide voorlichting van bijvoorbeeld een uur. Het kan ook gaan om een kortere voorlichting van bijvoorbeeld twintig minuten. Deze voorlichting kan gericht zijn aan professionals, studenten, patiënten en/of mantelzorgers. Uiteraard biedt Mantelzorg Nijmegen ook maatwerkoplossingen voor specifieke behoeften.

Deskundigheidsbevordering

Mantelzorg Nijmegen kan ingeschakeld worden voor deskundigheidsbevordering. Mantelzorgers zijn belangrijke partners als het gaat om het bieden van professionele zorg en ondersteuning. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de dilemma’s en knelpunten waar mantelzorgers tegenaan kunnen lopen. Mantelzorg Nijmegen kan jouw team begeleiden en/of informeren over mantelzorg. Dit kan door middel van workshops, training/coaching en presentaties. Uiteraard biedt Mantelzorg Nijmegen ook maatwerkoplossingen voor specifieke behoeften.

Kosten

Voor de ondersteuning van mantelzorgers in Nijmegen worden door Mantelzorg Nijmegen geen kosten in rekening gebracht. Voor de ondersteuning van professionals in Nijmegen worden er door Mantelzorg Nijmegen ook geen kosten in rekening gebracht tenzij het om een frequentere inzet gaat of als het om een eenmalige inzet gaat maar het meer dan een uur tijd vergt.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: