Zorgstress en een zorgpauze

 Mantelzorg kan intensief en stressvol zijn. Een mantelzorger kan alleen goed voor een naaste zorgen als hij of zij ook goed voor zichzelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor de mantelzorger zelf om op adem te komen is daarbij belangrijk. Dit kan door een uurtje te gaan sporten, een avondje voor zichzelf te hebben, een nacht goed te slapen of aandacht te geven aan andere zaken die van belang zijn. Een paar uur niet te hoeven zorgen kan er toe bijdragen dat het zorgen beter vol te houden is en de balans blijft. Het kan dan fijn zijn als een mantelzorger de zorg even aan een ander kan toevertrouwen. Dit wordt ook wel respijtzorg of een zorgpauze genoemd.  

 

Verschillende vormen van respijtzorg
Er zijn verschillende manieren om de zorg voor een naaste met anderen te delen. Mantelzorgers kunnen de zorg delen met vrienden, familie of buren of met vrijwilligers. Respijtzorg kan eenmalig of structureel ingezet worden. Het kan ingezet worden bij een naaste thuis of ergens anders. Welke zorg en/of ondersteuning een mantelzorger kiest hangt af van de wensen van de mantelzorger en die van de zorgvrager. De mogelijkheid bestaat dat een organisatie (eenmalig) kosten in rekening brengt. Het kan ook zijn dat de respijtzorg voor de mantelzorger en de zorgvrager kosteloos is omdat er geen kosten in rekening worden gebracht of omdat de zorgverzekering de respijtzorg vergoedt. Deze infographic toont verschillende vormen van respijtzorg en geeft een overzicht van de relevante wetten en regelgeving.

 

Respijtzorg Wijzer

In 2020/2021 hebben wij besloten om het aanbod op het gebied van respijtzorg zoveel mogelijk in beeld te brengen en aan professionals aan te bieden. In de gemeente Nijmegen is er een breed aanbod op het gebied van respijtzorg. In de Respijtzorg Wijzer vind je informatie over het aanbod van een aantal organisaties. Wij hopen dat je hier bruikbare informatie uit kunt halen en kunt toepassen. Mocht je er zelf niet uitkomen of vragen hebben neem dan gerust contact op met de betreffende organisatie of met ons.

 

Respijtzorg(regeling)

De gemeente Nijmegen, Mantelzorg Nijmegen, Hulpdienst Nijmegen, en Home Instead werken samen om zoveel mogelijk overbelaste mantelzorgers tegemoet te komen en te ondersteunen waar dat nodig is. Dat kan op twee manieren: Inzet van respijtzorg door Home Instead of inzet van respijtzorg door Hulpdienst Nijmegen.

 

Home Instead
De gemeente Nijmegen biedt mantelzorgers de respijtzorgregeling aan. Een voorwaarde van deze respijtzorgregeling is dat zowel de mantelzorger als de zorgvrager in de gemeente Nijmegen wonen. Voor maximaal 6 maanden kan Home Instead voor in totaal 52 uur ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, gezelschap, hulp bij boodschappen etc. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Home Instead. De respijtzorgregeling wordt vergoed door de gemeente Nijmegen waardoor het voor de mantelzorger kosteloos is. Een mantelzorger kan zichzelf als mantelzorger bij ons aanmelden. Binnen een aantal werkdagen nemen wij contact op met de mantelzorger voor een telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden er vragen gesteld over de situatie. Vervolgens geven wij aan of de respijtzorgregeling wordt toegekend.

 

Hulpdienst Nijmegen
Een voorwaarde van de inzet door Hulpdienst Nijmegen is dat de zorgvrager in de gemeente Nijmegen moet wonen, het maakt niet uit waar de mantelzorger woont. Voor een onbepaalde periode en een beperkt aantal uren per week kan Hulpdienst Nijmegen thuis ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, zoals gezelschap of hulp bij de boodschappen. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Hulpdienst Nijmegen. Voor de mantelzorger is deze inzet door Hulpdienst Nijmegen kosteloos. In tegenstelling tot de respijtzorgregeling zit er géén einddatum vast aan de inzet van Hulpdienst Nijmegen. Een mantelzorger kan zichzelf aanmelden bij de Hulpdienst Nijmegen.

 

Aanmelden en meer informatie
Mantelzorg Nijmegen
Een mantelzorger kan op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur bellen naar 088 – 00 11 333. Een mantelzorger kan ook e-mailen naar info@mantelzorg-nijmegen.nl.
Hulpdienst Nijmegen
Een mantelzorger kan op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bellen naar 024 – 322 82 80. Een mantelzorger kan ook e-mailen naar hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl.

 

Vergoedingen door de zorgverzekeraar

Op de website van MantelzorgNL lees je van welke vergoedingen mantelzorgers gebruik kunnen maken om de zorg voor een naaste vol te houden en goed voor zichzelf te blijven zorgen. Je vindt hier ook een overzicht van welke zorgverzekeraar bijvoorbeeld vervangende zorg (respijtzorg), een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar of cursus vergoedt.

 

Op de hoogte blijven

In onze nieuwsbrief delen wij belangrijk nieuws voor mantelzorgers, berichten over ontwikkelingen rondom mantelzorg binnen de gemeente Nijmegen en informatie over onze cursussen en activiteiten voor jonge- en volwassen mantelzorgers. Informatie over o.a. deze cursussen en activiteiten delen wij ook op onze LinkedIn-, Instagram– en Facebookpagina.

Op LinkedIn en Instagram kun je ons ‘volgen’ en op Facebook kun je ons ‘liken’. Onze nieuwsbrief kun je toegestuurd krijgen. Wil je deze voortaan ontvangen, stuur ons dan een e-mail of vul het contactformulier in.