Jij bent er voor een ander, wij zijn er voor jou!

Mantelzorg Nijmegen is er voor mantelzorgers maar óók voor professionals die in hun werk mantelzorgers tegen komen. Professionals kunnen bij Mantelzorg Nijmegen terecht voor informatie en advies als het gaat om zorgvragen die complex zijn, waarin mantelzorgvragen een rol spelen of als er sprake is van (dreigende) overbelasting van de mantelzorger. We denken graag met professionals mee en adviseren over mogelijke regelingen en beschikbaar aanbod. Voor mantelzorgers uit Nijmegen werken wij gratis, voor instellingen in Nijmegen en omgeving tegen een sterk gereduceerd tarief.

Aanbod voor professionals

  • Deskundigheidsbevordering voor het team via presentaties, workshops en trainingen
  • Voor advies, overleg en deelname aan casusbesprekingen
  • Kortdurende ondersteuning van de mantelzorger bij complexe mantelzorgvraagstukken
  • Deelname aan het keukentafelgesprek ter ondersteuning van de mantelzorger
  • Advies en begeleiding op het gebied van mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

5 tips

Hoe zorg je er als hulpverlener voor dat je goed met mantelzorgers samenwerkt zodat zij zich gezien, gehoord en gesteund voelen? In voor Mantelzorg heeft 5 tips op een rij gezet. Doe er wat mee!


Aanbod voor mantelzorgers

Mantelzorg Nijmegen is er voor mantelzorgers die vragen hebben of een gesprek willen over de zorg die zij hebben voor hun naaste. Naast de zorg voor een dierbare kan het zijn dat er veel – heel veel – te regelen is. Er zijn allerlei regelingen en instrumenten die een mantelzorger kunnen ondersteunen. Maar lang niet alles is bekend of makkelijk te vinden. En tijd om het allemaal uit te zoeken is er maar weinig. Zeker als een mantelzorger zo druk is met zorgen.

Vraagbaak en ondersteuning
Mantelzorg Nijmegen kan bijvoorbeeld helpen als een mantelzorger vragen heeft over praktische zaken of over activiteiten voor mantelzorgers. Maar ook als een mantelzorger behoefte heeft aan een gesprek of iemand nodig heeft die kan meedenken over de nodige zorg en ondersteuning. Mocht een vraag niet bij Mantelzorg Nijmegen thuishoren, dan kijken de mantelzorgconsulenten samen met een mantelzorger waar hij of zij wel terecht kan met deze vraag. Desgewenst kan de mantelzorgconsulent thuis langskomen.

Onder elkaar
Mantelzorg Nijmegen organiseert jaarlijks meerdere activiteiten voor mantelzorgers. De Dag van de Mantelzorg (in november) en de Week van de Jonge Mantelzorger (in juni) zijn op vaste momenten. Andere activiteiten worden verdeeld over het jaar georganiseerd: Mantelzorg Nijmegen verzorgt 2 keer per jaar een thema tijdens het Mantelzorgcafé en 2 à 3 keer per jaar organiseert zij een bijeenkomst op een ander moment en locatie. Deze bijeenkomsten bestaan altijd uit een combinatie van gezelligheid, ontspanning en informatie. De thema’s van deze bijeenkomsten worden aangekondigd via onze digitale nieuwsbrief en via onze Facebookpagina.

Folders

Mantelzorg Nijmegen heeft een folder voor mantelzorgers, een folder voor jonge mantelzorgers en een folder voor professionals. Alle folders zijn terug te vinden op onze website. Wil je graag een aantal folders van ons ontvangen voor bijvoorbeeld een bijeenkomst voor professionals of voor mantelzorgers, neem dan gerust contact met ons op.

Op de hoogte blijven

Mantelzorg Nijmegen verstuurt een digitale nieuwsbrief en plaatst berichten op de Facebookpagina. Mantelzorgers en professionals lezen hier meer over ontwikkelingen rondom mantelzorg binnen de gemeente Nijmegen, belangrijk nieuws voor mantelzorgers en de activiteiten die Mantelzorg Nijmegen zelf of mede organiseert voor mantelzorgers. 

Facebook
Mantelzorgers en professionals kunnen op onze website, zonder in te hoeven loggen op Facebook, de berichten terug lezen die wij op onze Facebookpagina hebben geplaatst. Als zij zelf actief zijn op Facebook dan kunnen zij onze pagina ‘liken’ zodat de berichten die wij delen voortaan bij hen onder de aandacht worden gebracht.

Nieuwsbrief
Wij verzenden onze nieuwsbrief alleen digitaal. Als een mantelzorger of professional deze voortaan wilt ontvangen kunnen zij ons een e-mail sturen met dit verzoek of het contactformulier invullen. Als een mantelzorger niet in het bezit is van een e-mailadres dan kan de Stip in de wijk bezocht worden en dan kan er gevraagd worden of dat zij de nieuwsbrief willen uit draaien. Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op onze website.

 

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: