Migranten mantelzorgers

Mantelzorg Nijmegen voor Migranten mantelzorgers

Migranten mantelzorgers kunnen bij ons terecht wanneer zij behoefte hebben aan een luisterend oor en het bespreken van hun zorgen en mogelijke oplossingen hiervoor. Een gesprek kan bijvoorbeeld gaan over het behouden of terugvinden van de eigen balans in combinatie met mantelzorgtaken, of over praktische zaken zoals bijvoorbeeld respijtzorg en de regelingen van de gemeente Nijmegen. Maar ook wanneer de mantelzorger iemand nodig heeft die kan meedenken over de nodige zorg en ondersteuning. Desgewenst kunnen wij bij de mantelzorger thuis langskomen.
Ook in deze moeilijke coronatijd zijn wij bereikbaar voor vragen of voor een ondersteunend gesprek. De ondersteuning wordt digitaal, telefonisch of middels een huisbezoek geboden. Wanneer een huisbezoek het meest passend is in de situatie wordt er uiteraard gekeken of dat dit op een veilige manier mogelijk is waarbij er rekening wordt gehouden met de maatregelen van de overheid.
Wij organiseren meerdere activiteiten waar migranten mantelzorgers bij kunnen aansluiten. Informatie over deze activiteiten is te lezen op onze website, in onze nieuwsbrief en op onze Facebookpagina. Onder Migranten mantelzorgers lees je o.a. meer over verhalen van migranten mantelzorgers.

Links en folder
Onder websites en meer vind je handige links en de folder voor migranten mantelzorgers.

Op de hoogte blijven

In onze nieuwsbrief delen wij belangrijk nieuws voor mantelzorgers, berichten over ontwikkelingen rondom mantelzorg binnen de gemeente Nijmegen en informatie over onze cursussen en activiteiten voor jonge- en volwassen mantelzorgers. Informatie over o.a. deze cursussen en activiteiten delen wij ook op onze LinkedIn-, Instagram– en Facebookpagina.

Op LinkedIn en Instagram kun je ons ‘volgen’ en op Facebook kun je ons ‘liken’. Onze nieuwsbrief kun je toegestuurd krijgen. Wil je deze voortaan ontvangen, stuur ons dan een e-mail of vul het contactformulier in.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: