Zorgstress en respijtzorg

Mantelzorg kan intensief en stressvol zijn. Soms hebben mantelzorgers even rust nodig om op adem te komen, om aan zichzelf toe te komen. Dan zou het fijn zijn als een mantelzorger de zorg even aan een ander kan toevertrouwen. Zodat hij een paar uurtjes kan gaan fietsen, gaan wandelen, gaan winkelen of gewoon even helemaal niets doen. Dat kan er toe bijdragen dat het zorgen beter vol te houden is en de balans blijft. Dit wordt meestal respijtzorg genoemd. Wij spreken liever van een zorgpauze. 

Wat is respijtzorg

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers houden het namelijk langer vol als zij af en toe de zorg uit handen geven en zelf nieuwe energie opdoen. Deze infographic toont verschillende vormen van respijtzorg en geeft een overzicht van de relevante wetten en regelgeving.

Verschillende vormen van respijtzorg

Respijtzorg kent vele vormen. Tijdelijk of structureel, thuis of buitenshuis, gefinancierd uit eigen middelen, door de zorgverzekeraar of de gemeente, er is veel mogelijk. De mantelzorgconsulenten van Mantelzorg Nijmegen kijken graag met jou naar de verschillende mogelijkheden rondom respijtzorg zodat jij deze informatie vervolgens door kunt spelen naar een mantelzorger.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: