Zorgstress en respijtzorg

Mantelzorg kan intensief en stressvol zijn. Soms heeft een mantelzorger even rust nodig om op adem te komen en een moment voor zichzelf te hebben. Het kan dan fijn zijn als een mantelzorger de zorg even aan een ander kan toevertrouwen. Een mantelzorger heeft zo een paar uurtjes vrij om te gaan fietsen, te gaan wandelen, te gaan winkelen of gewoon even helemaal niets te doen. Een paar uur niet te hoeven zorgen kan er toe bijdragen dat het zorgen beter vol te houden is en de balans blijft. Dit wordt meestal respijtzorg genoemd. Mantelzorg Nijmegen spreekt liever van een zorgpauze. 

Verschillende vormen van respijtzorg
Respijtzorg kent vele vormen. Tijdelijk of structureel, thuis of buitenshuis, gefinancierd uit eigen middelen en door de zorgverzekeraar of de gemeente. Er is veel mogelijk. Deze infographic toont verschillende vormen van respijtzorg en geeft een overzicht van de relevante wetten en regelgeving. Mantelzorg Nijmegen kijkt graag met je mee naar de verschillende mogelijkheden rondom respijtzorg zodat je deze informatie vervolgens door kunt spelen naar een mantelzorger.

Respijtzorg Wijzer

In 2020 had Mantelzorg Nijmegen het voornemen om net zoals in 2018 een informatiemarkt over respijtzorg te organiseren. Door het coronavirus was dit echter niet mogelijk, terwijl er juist in deze moeilijke tijd nog meer van de mantelzorger wordt gevraagd. De behoefte aan respijtzorg is misschien nu nog groter. In november 2020 heeft Mantelzorg Nijmegen daarom besloten om het aanbod op het gebied van respijtzorg alsnog zo veel mogelijk in beeld te brengen en aan mantelzorgers, naasten en professionals aan te bieden.
Aan meer dan dertig organisaties is de gelegenheid gegeven om informatie aan te leveren en op die manier een bijdrage te leveren aan de Respijtzorg Wijzer. De informatie van de organisaties die hier gehoor aan hebben gegeven hebben we verwerkt in de Respijtzorg Wijzer.
Mantelzorg Nijmegen hoopt dat naast mantelzorgers en naasten ook professionals, hier bruikbare informatie uit kunnen halen en deze kunnen toepassen in situaties die zij tegenkomen. Mocht je er zelf niet uit komen of vragen hebben neem dan gerust contact op met de betreffende organisatie of met Mantelzorg Nijmegen.

Respijtzorg(regeling)

De gemeente Nijmegen, Mantelzorg Nijmegen, Hulpdienst Nijmegen, en Home Instead werken samen om zoveel mogelijk overbelaste mantelzorgers tegemoet te komen en te ondersteunen waar dat nodig is. Dat kan op twee manieren: Inzet van respijtzorg door Home Instead of inzet van respijtzorg door Hulpdienst Nijmegen.

Home Instead
De gemeente Nijmegen biedt mantelzorgers de respijtzorgregeling aan. Een voorwaarde van deze respijtzorgregeling is dat zowel de mantelzorger als de zorgvrager in de gemeente Nijmegen wonen. Voor maximaal 6 maanden kan Home Instead voor in totaal 52 uur ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, gezelschap, hulp bij boodschappen etc. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Home Instead. De respijtzorgregeling wordt vergoed door de gemeente Nijmegen waardoor het voor de mantelzorger kosteloos is. Een mantelzorger kan zichzelf als mantelzorger aanmelden bij Mantelzorg Nijmegen. Binnen een aantal werkdagen neemt Mantelzorg Nijmegen contact met de mantelzorger op voor een telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden er vragen gesteld over de situatie. Vervolgens geeft Mantelzorg Nijmegen aan of de respijtzorgregeling wordt toegekend.

Hulpdienst Nijmegen
Een voorwaarde van de inzet door Hulpdienst Nijmegen is dat de zorgvrager in de gemeente Nijmegen moet wonen, het maakt niet uit waar de mantelzorger woont. Voor een onbepaalde periode en een beperkt aantal uren per week kan Hulpdienst Nijmegen thuis ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, zoals gezelschap of hulp bij de boodschappen. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Hulpdienst Nijmegen. Voor de mantelzorger is deze inzet door Hulpdienst Nijmegen kosteloos. In tegenstelling tot de respijtzorgregeling zit er géén einddatum vast aan de inzet van Hulpdienst Nijmegen. Een mantelzorger kan zichzelf aanmelden bij de Hulpdienst Nijmegen.

Aanmelden en meer informatie

Mantelzorg Nijmegen
Een mantelzorger kan op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur bellen naar 088 – 00 11 333. Een mantelzorger kan ook e-mailen naar info@mantelzorg-nijmegen.nl.

Hulpdienst Nijmegen
Een mantelzorger kan op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bellen naar 024 – 322 82 80. Een mantelzorger kan ook e-mailen naar hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl

Vergoedingen door de zorgverzekeraar

Basisverzekering
Het basispakket is de zorgverzekering die voor iedere Nederlander verplicht is, de overheid bepaalt welke zorg onder het basispakket valt. Maakt een mantelzorger gebruik van zorg uit het basispakket, dan betaalt een mantelzorger geen eigen risico. Voorbeelden van zorg vanuit het basispakket zijn: zorg door de huisarts en de wijkverpleegkundige.

Aanvullende verzekering
Zorgverzekeraars kunnen in een aanvullende verzekering onderstaande vergoedingen opnemen:

 • Mantelzorgmakelaar
 • Respijtzorg
 • Hulp bij mantelzorg: een verzameling van diensten waar een mantelzorger gebruik van kan maken
 • Trainingen en cursussen, bijvoorbeeld over mindfulness of slapen
 • Logeerhuis of herstellingsoord
 • Reiskosten ziekenhuisbezoek
 • Kinderopvang aan huis bij ziekenhuisopname van ouders
 • Hulp aan huis (ADL) na een ziekenhuisverblijf
 • Instructies of begeleiding ergotherapie
 • Hospice
 • Terminale zorg
 • Lidmaatschap van een patiëntenvereniging

Tip
Sommige zorgverzekeraars bieden op hun website informatie over hoe zij een mantelzorger helpen en een telefonische hulplijn voor bijvoorbeeld wachtlijstbemiddeling. Een mantelzorger kan soms ook gebruik maken van een mantelzorgmap, mantelzorgpas of andere gratis diensten.

Overzicht MantelzorgNL

MantelzorgNL heeft voor mantelzorgers een overzicht gemaakt waarin te zien is welke zorgverzekeraar bijvoorbeeld vervangende zorg (respijtzorg), een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar of cursus vergoedt. Klik hier voor dit overzicht. 

De voorwaarden
Kijk ook goed naar de voorwaarden, die kunnen sterk verschillen per verzekering. zo moet soms de mantelzorger bij een bepaalde zorgverzekering verzekerd zijn om de vervangende zorg te krijgen. Soms ook de zorgvrager. De voorwaarden vind je terug in het overzicht.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: