Zorgstress en respijtzorg

Mantelzorg kan intensief en stressvol zijn. Soms hebben mantelzorgers even rust nodig om op adem te komen, om aan zichzelf toe te komen. Dan zou het fijn zijn als een mantelzorger de zorg even aan een ander kan toevertrouwen. Zodat hij een paar uurtjes kan gaan fietsen, gaan wandelen, gaan winkelen of gewoon even helemaal niets doen. Dat kan er toe bijdragen dat het zorgen beter vol te houden is en de balans blijft. Dit wordt meestal respijtzorg genoemd. Wij spreken liever van een zorgpauze. 

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers houden het namelijk langer vol als zij af en toe de zorg uit handen geven en zelf nieuwe energie opdoen.

Respijtzorg kent vele vormen. Tijdelijk of structureel, thuis of buitenshuis, gefinancierd uit eigen middelen, door de zorgverzekeraar of de gemeente, er is veel mogelijk. De mantelzorgconsulenten van Mantelzorg Nijmegen kijken graag met jou naar de verschillende mogelijkheden rondom respijtzorg zodat je vervolgens kunt besluiten welke vorm het beste past bij een mantelzorgsituatie.

Het belang van deze zorgpauze wordt in toenemende mate erkend. Er komen steeds meer mogelijkheden in het land om mantelzorgers een moment van rust aan te bieden. Desondanks is het aanbod beperkt en zal er vaak de nodige creativiteit en kennis van het welzijnsveld nodig zijn om een zorgpauze te kunnen realiseren. We denken en kijken graag met mantelzorgers mee naar de mogelijkheden die er voor mantelzorgers zijn op het gebied van zorgpauze.

Respijtzorgregeling

Er kunnen nog een aantal mantelzorgers in Nijmegen gebruik maken van de respijtzorgregeling. Klik hier om te flyer van de respijtzorgregeling te downloaden met daarin meer informatie.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: