Zorgpauze

Mantelzorg kan intensief en stressvol zijn. Een mantelzorger kan alleen goed voor een naaste zorgen als hij of zij ook goed voor zichzelf zorgt. Even ontspannen en tijd voor de mantelzorger zelf om op adem te komen is daarbij belangrijk. Dit kan door een uurtje te gaan sporten, een avondje voor zichzelf te hebben, een nacht goed te slapen of aandacht te geven aan andere zaken die van belang zijn. Een paar uur niet te hoeven zorgen kan er toe bijdragen dat het zorgen beter vol te houden is en de balans blijft. Het kan dan fijn zijn als een mantelzorger de zorg even aan een ander kan toevertrouwen. Dit wordt ook wel respijtzorg of een zorgpauze genoemd.  

Verschillende vormen van respijtzorg
Er zijn verschillende manieren om de zorg voor een naaste met anderen te delen. Mantelzorgers kunnen de zorg delen met vrienden, familie of buren of met vrijwilligers. Respijtzorg kan eenmalig of structureel ingezet worden. Het kan ingezet worden bij een naaste thuis of ergens anders. Welke zorg en/of ondersteuning een mantelzorger kiest hangt af van de wensen van de mantelzorger en die van de zorgvrager. De mogelijkheid bestaat dat een organisatie (eenmalig) kosten in rekening brengt. Het kan ook zijn dat de respijtzorg voor de mantelzorger en de zorgvrager kosteloos is omdat er geen kosten in rekening worden gebracht of omdat de zorgverzekering de respijtzorg vergoedt. Deze infographic toont verschillende vormen van respijtzorg en geeft een overzicht van de relevante wetten en regelgeving.

Respijtzorg Wijzer

In 2020 hadden we het voornemen om net zoals in 2018 een informatiemarkt over respijtzorg te organiseren. Door het coronavirus was dit echter niet mogelijk, terwijl er juist in deze moeilijke tijd nog meer van de mantelzorger wordt gevraagd. De behoefte aan respijtzorg is misschien nu nog groter. In november 2020 hebben we daarom besloten om het aanbod op het gebied van respijtzorg alsnog zo veel mogelijk in beeld te brengen en aan mantelzorgers, naasten en professionals aan te bieden.

Aan meer dan dertig organisaties is de gelegenheid gegeven om informatie aan te leveren en op die manier een bijdrage te leveren aan de Respijtzorg Wijzer. De informatie van de organisaties die hier gehoor aan hebben gegeven hebben we verwerkt in de Respijtzorg Wijzer.

Wij hopen dat naast mantelzorgers en naasten ook professionals hier bruikbare informatie uit kunnen halen en deze kunnen toepassen in situaties die zij tegenkomen. Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact op met de betreffende organisatie of met ons.

Respijtzorg(regeling)

De gemeente Nijmegen, Mantelzorg Nijmegen, Hulpdienst Nijmegen, en Home Instead werken samen om zoveel mogelijk overbelaste mantelzorgers tegemoet te komen en te ondersteunen waar dat nodig is. Dat kan op twee manieren: Inzet van respijtzorg door Home Instead of inzet van respijtzorg door Hulpdienst Nijmegen.

Home Instead
De gemeente Nijmegen biedt mantelzorgers de respijtzorgregeling aan. Een voorwaarde van deze respijtzorgregeling is dat zowel de mantelzorger als de zorgvrager in de gemeente Nijmegen wonen. Voor maximaal 6 maanden kan Home Instead voor in totaal 52 uur ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, gezelschap, hulp bij boodschappen etc. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Home Instead. De respijtzorgregeling wordt vergoed door de gemeente Nijmegen waardoor het voor de mantelzorger kosteloos is. Een mantelzorger kan zichzelf als mantelzorger bij ons aanmelden. Binnen een aantal werkdagen nemen wij contact op met de mantelzorger voor een telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden er vragen gesteld over de situatie. Vervolgens geven wij aan of de respijtzorgregeling wordt toegekend.

Hulpdienst Nijmegen
Een voorwaarde van de inzet door Hulpdienst Nijmegen is dat de zorgvrager in de gemeente Nijmegen moet wonen, het maakt niet uit waar de mantelzorger woont. Voor een onbepaalde periode en een beperkt aantal uren per week kan Hulpdienst Nijmegen thuis ingezet worden voor kleine ondersteuningstaken, zoals gezelschap of hulp bij de boodschappen. De indeling en inzet van het beschikbaar aantal uren gaan in overleg met Hulpdienst Nijmegen. Voor de mantelzorger is deze inzet door Hulpdienst Nijmegen kosteloos. In tegenstelling tot de respijtzorgregeling zit er géén einddatum vast aan de inzet van Hulpdienst Nijmegen. Een mantelzorger kan zichzelf aanmelden bij de Hulpdienst Nijmegen.

Aanmelden en meer informatie

Mantelzorg Nijmegen
Een mantelzorger kan op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur bellen naar 088 – 00 11 333. Een mantelzorger kan ook e-mailen naar info@mantelzorg-nijmegen.nl.

Hulpdienst Nijmegen
Een mantelzorger kan op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur bellen naar 024 – 322 82 80. Een mantelzorger kan ook e-mailen naar hulpdienst@hulpdienstnijmegen.nl

Vergoedingen door de zorgverzekeraar

Basisverzekering
Het basispakket is de zorgverzekering die voor iedere Nederlander verplicht is, de overheid bepaalt welke zorg onder het basispakket valt. Maakt een mantelzorger gebruik van zorg uit het basispakket, dan betaalt een mantelzorger geen eigen risico. Voorbeelden van zorg vanuit het basispakket zijn: zorg door de huisarts en de wijkverpleegkundige.

Aanvullende verzekering
Zorgverzekeraars kunnen in een aanvullende verzekering onderstaande vergoedingen opnemen:

 • Mantelzorgmakelaar
 • Respijtzorg
 • Hulp bij mantelzorg: een verzameling van diensten waar een mantelzorger gebruik van kan maken
 • Trainingen en cursussen, bijvoorbeeld over mindfulness of slapen
 • Logeerhuis of herstellingsoord
 • Reiskosten ziekenhuisbezoek
 • Kinderopvang aan huis bij ziekenhuisopname van ouders
 • Hulp aan huis (ADL) na een ziekenhuisverblijf
 • Instructies of begeleiding ergotherapie
 • Hospice
 • Terminale zorg
 • Lidmaatschap van een patiëntenvereniging

Tip
Sommige zorgverzekeraars bieden op hun website informatie over hoe zij een mantelzorger helpen en een telefonische hulplijn voor bijvoorbeeld wachtlijstbemiddeling. Een mantelzorger kan soms ook gebruik maken van een mantelzorgmap, mantelzorgpas of andere gratis diensten.

Overzicht MantelzorgNL

MantelzorgNL heeft voor mantelzorgers een overzicht gemaakt waarin te zien is welke zorgverzekeraar bijvoorbeeld vervangende zorg (respijtzorg), een vergoeding voor een mantelzorgmakelaar of cursus vergoedt. Klik hier voor dit overzicht. 

De voorwaarden
Kijk ook goed naar de voorwaarden, die kunnen sterk verschillen per verzekering. zo moet soms de mantelzorger bij een bepaalde zorgverzekering verzekerd zijn om de vervangende zorg te krijgen. Soms ook de zorgvrager. De voorwaarden vind je terug in het overzicht.

Op de hoogte blijven

Mantelzorg Nijmegen verstuurt een digitale nieuwsbrief en plaatst berichten op haar Facebookpagina. Mantelzorgers en professionals lezen hier meer over ontwikkelingen rondom mantelzorg binnen de gemeente Nijmegen, belangrijk nieuws voor mantelzorgers, het programma van het Mantelzorgcafé en informatie over andere activiteiten. 

Facebook
Je kunt op deze website, zonder in te hoeven loggen op Facebook, de berichten terug lezen die wij op onze Facebookpagina hebben geplaatst. Als je zelf actief bent op Facebook dan kun je onze Facebookpagina ‘liken’ zodat de berichten die worden gedeeld voortaan bij je onder de aandacht worden gebracht.

Nieuwsbrief
Wij verzenden onze nieuwsbrief alleen digitaal. Wil je deze nieuwsbrief voortaan ook toegestuurd krijgen, stuur ons dan een e-mail of vul het contactformulier in. Alle nieuwsbrieven zijn overigens terug te vinden op onze website.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: