Jonge mantelzorgers

Veel kinderen en jongeren maken het mee: bij hen thuis is iemand langdurig ziek. Bijvoorbeeld vanwege een lichamelijke of psychische ziekte, een beperking of een ernstige verslaving. Het kan om een vader/moeder gaan, een broer/zus, een ander familielid of een vriend/vriendin. Deze kinderen en jongeren helpen thuis vaak mee door bijvoorbeeld de boodschappen te doen, te koken, wasjes te draaien, op een jonger broertje of zusje te passen, de administratie te regelen etc. Het kan ook zo zijn dat deze kinderen en jongeren geen fysieke taken thuis hebben maar zich wel constant moeten aanpassen of zich continu zorgen maken om een ziek familielid. Dan zijn zij ook jonge mantelzorgers. Bekijk ter verduidelijking deze visual.

Ondersteuning voor jonge mantelzorgers

Een jonge mantelzorger kan bij Mantelzorg Nijmegen terecht wanneer er behoefte is aan een gesprek om het hart te luchten, wanneer er iemand even mee moet denken of wanneer er andere vragen zijn. Een jonge mantelzorger kan ook bij Mantelzorg Nijmegen terecht wanneer er behoefte is aan het ontmoeten en leren kennen van andere jonge mantelzorgers. Lees hier meer over het ondersteuningsaanbod van Mantelzorg Nijmegen voor jonge mantelzorgers en lees hier meer over de activiteiten die Mantelzorg Nijmegen voor jonge mantelzorgers organiseert.

Ondersteuning voor professionals

Werk je als schoolmaatschappelijk werker en heb je kinderen/jongeren in je caseload die thuis een zorgtaak hebben of zich veel zorgen maken om een ziek familielid? Werk je als maatschappelijk werker en heb je gezinnen in je caseload waarbij er een familielid ziek is en er sprake is van thuiswonende of nauw betrokken kinderen? In deze situaties gaat het hoogst waarschijnlijk om jonge mantelzorgers.

Mantelzorg Nijmegen kan ingezet worden:

  • voor informatie en advies bij zorgvragen waar er sprake is van een jonge mantelzorger
  • voor informatie en advies bij zorgvragen waar er sprake is van (dreigende) overbelasting
  • bij een doorverwijzing waar Mantelzorg Nijmegen (een gedeelte van) de mantelzorgondersteuning overneemt 
  • voor deelname aan een overleg of casusbespreking
  • voor deelname aan een keukentafelgesprek ter ondersteuning van de jonge mantelzorger 
  • voor voorlichting over mantelzorg, jonge mantelzorgers en het ondersteuningsaanbod
  • bij activiteiten voor jonge mantelzorgers

Gastlessen

Mantelzorg Nijmegen heeft in 2017/2018 een lespakket ontwikkeld dat bedoeld is voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en voor studenten van beroepsopleidingen. Dit lespakket is geschikt voor alle niveaus. Het bestaat uit een mengeling van theorie over o.a. mantelzorg, jonge mantelzorgers en vrijwilligerszorg, het spel ‘over de streep’, een huiswerkopdracht en filmfragmenten uit de praktijk. De invulling en duur van een of meerdere gastlessen kan naar behoefte aangepast worden. Het lespakket kan overigens op verschillende manieren ingezet worden, van volledig uitgevoerd door Mantelzorg Nijmegen tot het (deels) zelf uitvoeren. Gebruik van het pakket is gratis. Mocht je interesse hebben neem dan contact met ons op.

Op de hoogte blijven

Mantelzorg Nijmegen verstuurt een digitale nieuwsbrief en plaatst berichten op haar Facebookpagina. Jonge mantelzorgers en professionals lezen hier meer over ontwikkelingen rondom mantelzorg binnen de gemeente Nijmegen, belangrijk nieuws voor jonge mantelzorgers, het programma van het Mantelzorgcafé en informatie over andere activiteiten.  

Facebook
Jonge mantelzorgers en professionals kunnen op deze website, zonder in te hoeven loggen op Facebook, de berichten terug lezen die Mantelzorg Nijmegen op haar Facebookpagina heeft geplaatst. Als zij zelf actief zijn op Facebook dan kunnen zij deze pagina ‘liken’ zodat de berichten die worden gedeeld voortaan bij hen onder de aandacht worden gebracht.

Nieuwsbrief
Mantelzorg Nijmegen verzendt haar nieuwsbrief alleen digitaal. Als een jonge mantelzorger of professional deze voortaan wilt ontvangen kunnen zij Mantelzorg Nijmegen een e-mail sturen met dit verzoek of het contactformulier invullen. Alle nieuwsbrieven zijn overigens terug te vinden op onze website.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: