Respijtzorg

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers houden het namelijk langer vol als zij af en toe de zorg uit handen geven en zelf nieuwe energie opdoen.

Respijtzorg kent vele vormen. Tijdelijk of structureel, thuis of buitenshuis, gefinancierd uit eigen middelen, door de zorgverzekeraar of de gemeente, er is veel mogelijk. De mantelzorgconsulenten van Mantelzorg Nijmegen denken graag met u mee welke vorm van respijtzorg in een bepaalde zorgsituatie tot de mogelijkheden behoort of wenselijk kan zijn.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: