Voorlichting

Onze mantelzorgconsulenten kunnen ingeschakeld worden voor het geven van voorlichting aan professionals. Dit kan in teamverband maar ook voor grotere groepen, bijvoorbeeld in een medewerkersbijeenkomst. Zij kunnen komen vertellen hoe zij mantelzorgers ondersteunen, welke regelingen er bestaan, maar ook hoe jij, als professional, in de uitvoering van jouw professie aandacht kunt besteden aan de mantelzorger en hoe je zelf ondersteuning kunt bieden.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: