Individuele ondersteuning

Mantelzorg Nijmegen ondersteunt mantelzorgers om zelf de regie te kunnen voeren, te behouden en de mantelzorg vorm te geven. Dat draagt ertoe bij dat de draaglast en de draagkracht in evenwicht zijn. Een mantelzorger is, naast mantelzorger, immers ook partner, kind, werknemer, scholier of vrijwilliger. Het is belangrijk dat de balans tussen deze verschillende taken en rollen behouden blijft. 

Mantelzorgers kunnen bij Mantelzorg Nijmegen terecht als er bijvoorbeeld behoefte is aan een luisterend oor, als er vragen zijn over praktische zaken zoals respijtzorg en andere regelingen of als er vragen zijn over activiteiten voor mantelzorgers. Mocht een vraag niet bij Mantelzorg Nijmegen thuis horen dan wordt er samen met een mantelzorger gekeken waar deze vraag wel thuis hoort.  

Op de hoogte blijven

Mantelzorg Nijmegen verstuurt een digitale nieuwsbrief en plaatst berichten op haar Facebookpagina. Mantelzorgers en professionals lezen hier meer over ontwikkelingen rondom mantelzorg binnen de gemeente Nijmegen, belangrijk nieuws voor mantelzorgers, het programma van het Mantelzorgcafé en informatie over andere activiteiten.  

Facebook
Mantelzorgers en professionals kunnen op deze website, zonder in te hoeven loggen op Facebook, de berichten terug lezen die Mantelzorg Nijmegen op haar Facebookpagina heeft geplaatst. Als zij zelf actief zijn op Facebook dan kunnen zij deze pagina ‘liken’ zodat de berichten die worden gedeeld voortaan bij hen onder de aandacht worden gebracht.

Nieuwsbrief
Mantelzorg Nijmegen verzendt haar nieuwsbrief alleen digitaal. Als een mantelzorger of professional deze voortaan wilt ontvangen kunnen zij Mantelzorg Nijmegen een e-mail sturen met dit verzoek of het contactformulier invullen. Alle nieuwsbrieven zijn overigens terug te vinden op onze website.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: