Deelname keukentafelgesprek

Een keukentafelgesprek is vaak een belangrijk moment voor zowel de zorgvrager als de mantelzorger.
Als professional ben je primair gericht op het in samenwerking organiseren van zorg of ondersteuning. Dit kan soms een ingewikkelde dynamiek geven waarbij de loyaliteit van de mantelzorger en de zorgvrager een belangrijke rol kan spelen. Dan kan het verstandig zijn een mantelzorgconsulent aan tafel te hebben die ook het perspectief van de mantelzorger kan verwoorden, of de mantelzorger kan ondersteunen, zonder in loyaliteitsconflict te komen.
De mantelzorgconsulent is er als ondersteuning, de mantelzorger zelf blijft in de lead.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: