Deelname keukentafelgesprek

Een keukentafelgesprek is een belangrijk moment voor zowel de zorgvrager als de mantelzorger. Als professional ben je primair gericht op het organiseren van zorg of ondersteuning. Dit kan soms een ingewikkelde dynamiek geven wanneer er een mantelzorger betrokken is bij de zorgvrager. Het kan dan verstandig zijn om een mantelzorgconsulent van Mantelzorg Nijmegen, online of fysiek, aan tafel te hebben. Een mantelzorgconsulent kan het perspectief van een mantelzorger verwoorden en zij kan de mantelzorger ondersteunen.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: