Deelname keukentafelgesprek

Een keukentafelgesprek is vaak een belangrijk moment voor zowel zorgvrager als mantelzorger.
Als professional bent u primair gericht op het in samenwerking organiseren van zorg of ondersteuning. Dit kan soms ingewikkelde dynamiek geven waarbij loyaliteit van mantelzorger en zorgvrager een belangrijke rol kan spelen. Dan kan het verstandig zijn een mantelzorgconsulent aan tafel te hebben die ook het perspectief van de mantelzorger kan verwoorden, of de mantelzorger kan ondersteunen, zonder in loyaliteitsconflict te komen.
De mantelzorgconsulent is er als ondersteuning, de mantelzorger zelf blijft in de lead.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze consulenten

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: