Corona

Corona en mantelzorg 

Mantelzorgers willen weten waar zij rekening mee moet houden in de zorg voor een kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet? Op de website van MantelzorgNL lees je alles over corona en mantelzorg. Je leest hier onder andere over de avondklok, testen en vaccinaties en mondkapjes.

Avondklok 

Woont een zorgvrager niet bij een mantelzorger in huis? En heeft een zorgvrager tussen 21.00 uur en 04.30 uur mantelzorg nodig die een mantelzorger niet kan verschuiven naar een moment voor of na de avondklok? Dan mag een mantelzorger hiervoor op pad. Wel is het noodzakelijk dat hij of zij dan een Eigen verklaring avondklok bij zich heeft. Je leest er hier meer over.
Het moet bij mantelzorg na 21.00 uur gaan om dringende hulp. Dat kan bijvoorbeeld zijn het in bed helpen van een vader op moeder op hoge leeftijd, omdat hij of zij dat zelf niet meer kan. Maar het kan ook gaan om het geruststellen van een naaste met een psychische beperking. En uiteraard mag een mantelzorger bij calamiteiten tijdens de avondklokuren naar een naaste toe, of naar bijvoorbeeld het ziekenhuis als hij of zij daar met spoed is opgenomen. Is er sprake van een noodsituatie, dan hoeft een mantelzorger geen verklaring te tonen. Maar voor zijn of haar eigen geruststelling is het wellicht fijn die ook dan bij te hebben.

Tip
Laat een mantelzorger alvast een ingevulde verklaring klaarleggen, zodat hij of zij in geval van nood deze zo kan pakken en meenemen.

Eigen verklaring avondklok 

Als het noodzakelijk is dat een mantelzorger tijdens de avondklok naar buiten gaat, dan moet hij of zij een Eigen verklaring avondklok bij zich hebben. Lees hier wanneer het wel en niet verplicht is om de verklaring bij te hebben en lees hier hoe een mantelzorger de verklaring kan downloaden, (digitaal) kan invullen en kan printen of kan laten zien op een telefoon of tablet.

Aangepaste ondersteuning  

Ook in deze bijzonder moeilijke tijd is Mantelzorg Nijmegen bereikbaar voor vragen of voor een ondersteunend gesprek voor mantelzorgers. De ondersteuning wordt digitaal, telefonisch of middels een huisbezoek geboden. Wanneer een huisbezoek het meest passend is in de situatie wordt er uiteraard gekeken of dat dit op een veilige manier mogelijk is waarbij er rekening wordt gehouden met de maatregelen van de overheid. Heeft een mantelzorger behoefte aan een luisterend oor of heeft een mantelzorger vragen, laat hem of haar dan contact opnemen met Mantelzorg Nijmegen.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: