Info en advies

Aangepaste ondersteuning i.v.m. het coronavirus

In deze bijzonder moeilijke tijd zijn de mantelzorgconsulenten van Mantelzorg Nijmegen nog steeds bereikbaar voor vragen of overleg. Houdt er rekening mee dat in verband met het coronavirus de mantelzorgconsulenten genoodzaakt zijn om vanuit huis te werken. De ondersteuning aan zowel mantelzorgers als professionals wordt met name digitaal en telefonisch aangeboden.

Info en advies

Professionals kunnen bij Mantelzorg Nijmegen terecht voor informatie en advies als het gaat om zorgvragen die complex zijn, waarin mantelzorgvragen een rol spelen of als er sprake is van (dreigende) overbelasting van de mantelzorger. Onze mantelzorgconsulenten denken graag met je mee en adviseren over mogelijke regelingen en het aanbod dat voor deze mantelzorger beschikbaar is.

Mantelzorg Nijmegen inschakelen om voorlichting te geven

Het is mogelijk om een of meerdere mantelzorgconsulenten in te schakelen om bijvoorbeeld een voorlichting in online vorm te geven tijdens een themabijeenkomst voor patiënten en hun mantelzorgers, tijdens een bijeenkomst voor professionals/mantelzorgers of tijdens een college voor leerlingen/studenten.

Mantelzorg Nijmegen inschakelen voor deskundigheidsbevordering

Mantelzorgers zijn belangrijke partners als het gaat om het bieden van professionele zorg en ondersteuning. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de dilemma’s en knelpunten waar mantelzorgers tegenaan kunnen lopen. Mantelzorg Nijmegen kan jouw team begeleiden en/of informeren over mantelzorg-specifieke zaken. Dit kan door middel van workshops, training/coaching en presentaties. Uiteraard bieden we ook maatwerkoplossingen voor specifieke behoeften.

Mantelzorg Nijmegen inschakelen voor een casusbespreking

In specifieke en/of complexe (mantel)zorgvragen kun je de mantelzorgconsulenten inschakelen om met je mee te denken. Zij kunnen je inzicht geven in eventuele regelingen en mogelijkheden voor ontlasting van de mantelzorger.  

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: