Mantelzorg Makelaar

De mantelzorgmakelaar ondersteunt mantelzorgers met alle regeltaken rond de zorg. Van zorg en welzijn, wonen, tot inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. Als het nodig is, neemt de mantelzorgmakelaar tijdelijk regeltaken van de (overbelaste) mantelzorger over. Ook helpt zij/hij mantelzorgers om de balans tussen zorgtaken, werk en privé (terug) te vinden. De mantelzorgmakelaar luistert, informeert én regelt, maar de mantelzorger houdt altijd zelf de regie. Klik hier om te zoeken naar een mantelzorgmakelaar. 

Overzicht
Samen met de mantelzorger zet de mantelzorgmakelaar alles op een rij. De zorgtaken, maar ook de invloed daarvan op werk en/of privé. Wat moet er allemaal geregeld worden? Welke wet- en regelgeving is van belang? Zo zorgt de mantelzorgmakelaar voor overzicht. En overzicht geeft rust.

Aan de slag
De mantelzorgmakelaar weet de weg in de (bureaucratie van de) zorg. Als duidelijk is wat er moet gebeuren, zet de mantelzorgmakelaar haar/zijn kennis in om oplossingen te vinden. Waar nodig, regelt de mantelzorgmakelaar bijvoorbeeld de toegang tot algemene voorzieningen en/of maatwerk, of de aanvraag van een persoonsgebonden budget (pgb). Op basis van de objectieve informatie van de mantelzorgmakelaar neemt de mantelzorger zelf een besluit. Samen komen mantelzorger en mantelzorgmakelaar tot de meest passende zorg, maar de mantelzorger houdt altijd zelf de regie.

Deskundig
Mantelzorgmakelaars hebben een gedegen (post-hbo)opleiding achter de rug. Ze kennen de wet- en regelgeving (Jeugdwet, Wmo, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Participatiewet) en weten wat er op de verschillende beleidsterreinen gebeurt. Ook zijn mantelzorgmakelaars goed op de hoogte van welke organisaties in de regio zich hiermee bezighouden (sociale kaart). De mantelzorgmakelaar kan als zelfstandige werken of in dienst van een welzijns- of zorgorganisatie.

Kosten

De mantelzorgmakelaar werkt efficiënt en kan veel doen in een paar uur. Je kunt hier van tevoren afspraken over maken. Informeer bij een mantelzorgmakelaar in de regio naar het tarief. De kosten kunnen in veel gevallen vergoed worden:

Vergoeding vanuit de zorgverzekering
Vanuit de aanvullende verzekering bieden steeds meer zorgverzekeraars een vergoeding voor het inhuren van een mantelzorgmakelaar. Hier vind je de lijst met vergoedingen voor de mantelzorgmakelaar per zorgverzekeraar.

Vergoeding door werkgevers
Het kan ook zijn dat de werkgever de kosten voor een mantelzorgmakelaar op zich neemt. Hij heeft er immers baat bij dat de medewerker de zorg zo goed mogelijk heeft geregeld.

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: