Info en advies

Mantelzorgen bestaat ook uit veel, heel veel, regelen. Er zijn verschillende regelingen en instrumenten om mantelzorgers te ondersteunen. Maar lang niet alles is bekend of makkelijk te vinden. En tijd om het allemaal uit te zoeken is er vaak maar weinig. Zeker als de zorgbelasting groot is.

U kunt een beroep doen op ons als u bijvoorbeeld vragen heeft over praktische zaken, als u vragen heeft over activiteiten voor mantelzorgers, als u behoefte hebt aan een gesprek, als u iemand zoekt die kan aansluiten bij het keukentafelgesprek om te ondersteunen etc. Mocht een vraag bij ons niet thuis horen dan kijken wij samen met u waar uw vraag wel thuis hoort.
Indien u dit prettig vind komt de consulent bij u thuis voor een gesprek. U kunt op de volgende manieren informatie krijgen en contact opnemen.

Stip
Stips zijn er voor informatie, advies en ontmoeting in de wijk. In een Stip kunt u allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. En u kunt er informatie krijgen over de wijk. De Stips zijn er voor alle bewoners van Nijmegen. Kom (zonder afspraak) langs of stel uw vraag telefonisch of digitaal. 
Kijk op de website van Stip Nijmegen voor meer informatie over de Stips

 

Sociaal  Wijkteam
Zit u niet lekker in uw vel? Heeft u vragen of zorgen over uw kinderen, uw relatie, uw woonsituatie of geldproblemen? Dan kunt u bij het Sociaal Wijkteam Nijmegen (SWT) terecht. Het Sociaal Wijkteam kan u helpen bij vragen rondom wonen, welzijn en zorg. Het Sociaal Wijkteam is er voor iedereen die er tijdelijk niet meer uitkomt en hulp nodig heeft of voor mensen die zorgen hebben over anderen. 
Kijk op de website van Sterker sociaal werk voor meer informatie over het Sociaal Wijkteam

Deelname keukentafelgesprek

“Het keukentafelgesprek is een gesprek dat een wijkbewoner heeft met een medewerker van het Sociaal Wijkteam in zijn wijk. In het keukentafelgesprek kijkt de wijkbewoner samen met het team naar mogelijkheden om zorg te organiseren. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar wat het netwerk van de bewoner kan betekenen.

Klik hier voor meer informatie over de Sociaal Wijkteams en het Keukentafelgesprek.

Als mantelzorger bent u in gesprekken een volwaardig gesprekspartner naast de zorgvrager. Een keukentafelgesprek kan bijvoorbeeld gaan over de zorg. In het gesprek kan er een beroep gedaan worden op u als mantelzorger. Het kan dan moeilijk zijn om voor jezelf op te komen of aan te geven of je iets er wel of juist niet bij kan hebben. Het kan daarom prettig zijn als iemand aan tafel zit die kennis heeft van de zorgsituatie, oog heeft voor de mantelzorger en bijvoorbeeld overbelasting wil voorkomen. Een mantelzorgconsulent kan aansluiten bij het gesprek om u te ondersteunen. U blijft samen met uw dierbare regie houden over het gesprek en de situatie. De consulent zit er ter ondersteuning bij.
Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, geeft mantelzorgers 8 tips ter voorbereiding op een keukentafelgesprek.

Klik hier voor de 8 tips op de website van Mezzo.

Advies en kortdurende ondersteuning

“Wij willen mantelzorgers ondersteunen zodat zij zelf de regie kunnen voeren kiezen hoe zij de mantelzorg vorm geven.”

Goede ondersteuning voor mantelzorgers draagt ertoe bij dat draaglast en draagkracht in evenwicht zijn. Een mantelzorger is, naast mantelzorger, immers ook partner, kind, werknemer, scholier of vrijwilliger. Om overbelasting te voorkomen is het belangrijk dat de balans tussen verschillende taken en rollen behouden blijft.

Daarom kunt u een beroep doen op de mantelzorgconsulenten als u bijvoorbeeld vragen heeft over praktische zaken, als u vragen heeft over activiteiten voor mantelzorgers, als u behoefte hebt aan een gesprek, als u iemand zoekt die kan aansluiten bij het keukentafelgesprek om te ondersteunen etc. Mocht een vraag bij ons niet thuis horen dan kijken wij samen met u waar uw vraag wel thuis hoort. Indien u dit prettig vind komt de consulent bij u thuis voor een gesprek.

Vul het contactformulier in om in contact te komen met een van de mantelzorgconsulenten. U kunt ook binnen komen lopen tijdens een van de spreekuren.

Spreekuren

Mantelzorg Nijmegen organiseert wekelijkse inloopspreekuren bij Stip Zuid, Stip Oost, Stip Oud-West, Stip Dukenburg, Stip Midden en het ROC Nijmegen.

Hier kunnen (jonge) mantelzorgers binnenlopen met vragen, voor advies of gewoon een goed gesprek. Bijvoorbeeld over hoe u uw mantelzorgtaken kunt verlichten of verdelen, hoe u een moment van rust inbouwt of de zaken financieel kunt regelen. De mantelzorgconsulenten van Mantelzorg Nijmegen kennen de mogelijkheden en zetten ze graag samen met u op een rij.

Algemeen spreekuur

 • Stip Zuid, Couwenbergstraat 14
  elke maandag van 11.00 – 13.30 uur
 • Stip Oost, Elzenstraat 4
  elke maandag van 13.30 – 16.30 uur
 • Stip Oud West, Wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386
  elke dinsdag van 9.00 – 12.00 uur (m.i.v. 1 oktober)
 • Stip Dukenburg, Wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 70-39
  elke dinsdag van 9.30 – 12.00 uur (m.i.v. 1 oktober)
 • Stip Midden, Voorzieningenhart ‘t Hert, Thijmstraat 40
  elke woensdag van 9.00 – 12.00 uur

Spreekuur jonge mantelzorgers

 • ROC Nijmegen (infocentrum), Campusbaan 6
  elke maandag van 14.15 – 16.15

 

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: