Info en advies

Goede ondersteuning voor mantelzorgers draagt ertoe bij dat draaglast en draagkracht in evenwicht zijn. Een mantelzorger is, naast mantelzorger, vaak ook partner, kind, werknemer, scholier of vrijwilliger. Om overbelasting te voorkomen is het belangrijk dat de balans tussen verschillende taken en rollen behouden blijft.

U kunt een beroep doen op de mantelzorgconsulenten als u bijvoorbeeld vragen heeft over praktische zaken, als u vragen heeft over activiteiten voor mantelzorgers of als u behoefte hebt aan een gesprek. Mocht een vraag bij ons niet thuis horen dan kijken wij samen met u waar uw vraag wel thuis hoort. Indien u dit prettig vind komt de mantelzorgconsulent bij u thuis voor een gesprek. Kijk hier hoe u contact met ons kunt opnemen. 

    Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: