Info en advies

Goede ondersteuning voor mantelzorgers draagt ertoe bij dat draaglast en draagkracht in evenwicht zijn. U bent, naast mantelzorger, vaak ook partner, kind, werknemer, scholier of vrijwilliger. Om overbelasting te voorkomen is het belangrijk dat de balans tussen verschillende taken en rollen behouden blijft. Mantelzorg Nijmegen kan bijvoorbeeld helpen als u hier moeite mee heeft, het houden van balans, als u vragen heeft over regelingen, respijtzorg of over activiteiten voor mantelzorgers. Maar ook als u behoefte heeft aan een gesprek of iemand nodig heeft die kan meedenken over de nodige zorg en ondersteuning. Mocht een vraag niet bij Mantelzorg Nijmegen thuishoren, dan kijken wij samen met u waar u wel terecht kan met deze vraag. 

Mantelzorg Nijmegen is een onderdeel van: